“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Pašlaik spēkā esošie Ministru kabineta 2003. gada 22. jūlija noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas pieņemti 2003.gada 8.septembrī, nespēj pilnībā nodrošināt aizsargājamām sugām un biotopiem labvēlīgu aizsardzības statusu atbilstoši Padomes Direktīvas 79/409/EEC „Par savvaļas putnu aizsardzību (02.04.1989) un Direktīvas 92/43/EEK (21.05.1992) „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” prasībām.

Eiropas Komisija ir izvērtējusi Latvijas iesniegtos Natura 2000 priekšlikumus un secinājusi, ka neesam nodrošinājuši pietiekamu aizsardzību aizsargājamām sugām un biotopiem, norādot, ka daļēji to var nodrošināt ar papildus izpēti un apsaimniekošanas pasākumiem jau esošajās aizsargājamās teritorijās.

Šobrīd gan nav zināma Eiropa Komisijas atbilde un reakcija par atskaites secinājumiem. Tomēr sagaidāms, ka tiks pieprasīts veikt aktīvus apsaimniekošanas pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzību tām sugām un biotopiem, kuru aizsardzības statuss novērtēts kā nelabvēlīgs.

Noteikumu projekts neattiecas uz aizsargājamām teritorijām, kuru individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi pieņemti pēc 2005.gada 10.novembra. Noteikumu projekts precizē prasības aizsargājamās teritorijās, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanos, vienlaicīgi pieļaujot pārdomātu un atbildīgu saimniecisko darbību tajās.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *