EK Regula, kas nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 456. plenārajā sesijā, Briselē, 2009. gada 1.oktobrī pieņēma atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus”.

Eiropas Komisijas ierosinātās regulas mērķis ir pēc iespējas samazināt risku, ka Eiropas tirgū nonāk nelikumīgi iegūta koksne un tās izstrādājumi.

Skatāmajā regulā Komisija paredz likumības pārbaužu sistēmu kā veidu, lai mazinātu nelikumīgi iegūtas koksnes un tās izstrādājumu iekļūšanas risku ES tirgū . Minēto sistēmu, piemērojot dažādas procedūras un noteikumus, plānots piemērot visiem tirgus dalībniekiem kokrūpniecības nozarē. Tostarp līdzsekošana būtu jāattiecina uz visiem tirgus dalībniekiem, kam jāsaņem informācija par izstrādājuma izcelsmi un raksturojumu: valsti, mežu, sugu, vecumu un piegādātāju. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī neliela apjoma ražošanas uzņēmumiem būtu jāatļauj izmantot elastīgu pieeju, lai to pielāgošanās jaunajai sistēmai varētu būt pakāpeniska.

Regulas noteikumi būtu jāattiecina arī uz koksni un koksnes izstrādājumiem, kurus izmanto enerģijas ražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Turklāt minētās sistēmas mērķis ir arī sniegt informāciju, kas nepieciešama patērētājiem, lai pārliecinātos, ka viņi ar savu pirkumu neatbalsta nelikumīgu mežizstrādi.

 

Lasīt vairāk: www.eur-lex.europa.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *