Investīcijas Brazīlijas koksnes plantācijās iegūstamās biomasas izmantošanas palielināšanai

32% no visas Brazīlijā saražotās enerģijas veido biomasa. Tostarp dedzināmās malkas un kokogļu apjoms sastāda 11,4%. Kopumā Brazīlijā ik gadus tiek saražots aptuveni 10 milj. tonnas kokogļu; no kā 84% tiek izmantoti tērauda rūpniecībā un tikai 8% – mājsaimniecību vajadzībām. Tādējādi Brazīlija ir lielākais kokogļu patērētājs pasaulē.

Galvenā problēma ir ražošanas izejvielas – 2008.gadā 47% koksnes izcelsme kokogļu ražošanai bija vietējie Brazīlijas tropu meži. Tomēr situācija esot viegli labojama – jau šobrīd Brazīlijā plantāciju meži sastāda 6 miljonus hektāru. Un koku augšanas apstākļi esot ļoti labvēlīgi daudzām koku sugām. Investīciju piesaistei par labu minams arī fakts, ka ikgadējais koksnes krājas pieaugums šādās plantācijās ir 50 m3/ha.

Palielinoties pieprasījumam pēc koksnes turpmāko 10 gadu laikā, kas saistīts ar biomasas izmantošanas apjoma palielināšanu enerģētikā, līdz 2020.gadam kopumā Brazīlijā koksnes plantācijām vajadzētu sastādīt aptuveni 13,5 milj. hektāru.

 

Lasīt vairāk: www.forestry-invest.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *