Projekts “The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project” (Bioenergy Promotion)

„Bioenergy promotion” projekts uzsākts programmas “Baltic Sea Region Programme 2007-2013” ietvaros 2009.g. sākumā ar mērķi nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas jūras reģionā.

Projekts iecerēts kā Baltijas jūras reģiona platforma starpnozaru un starpvalstu sadarbībai, lai veicinātu informācijas un zināšanu apmaiņu, koordinētu atjaunojamās enerģijas politikas izstrādi un piemērošanu bioenerģijas attīstības veicināšanai un reģionālajai attīstībai.

Konkrēti LVMI „Silava” īstenojamās aktivitātes šai projektā ir: nacionālo ilgtspējības kritēriju sagatavošana biokurināmā ražošanai dažādos meža apsaimniekošanas etapos un enerģētiskās koksnes plantācijās; nacionālās meža likumdošanas analīze, dalība biokurināmā sagatavošanas ilgtspējas stratēģijas izstrādāšanā; meža sertifikācijas sistēmu analīze un priekšlikumu sagatavošana biokurināmā ražošanas ilgtspējības kritēriju integrēšanai esošajās meža sertifikācijas sistēmās; esošā stāvokļa analīze meža biokurināmā ražošanas un piegāžu tehnoloģiju sektorā jaunaudžu kopšanā un mežizstrādē, perspektīvo meža tehnoloģiju attīstības virzienu definēšana u.c.

Lasīt vairāk: www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *