Atbalstīts Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plans 2010.-2020.gadam

2010.gada 27.maijā Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti atbalstīja Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam, ko izstrādājusi Rīgas enerģētikas aģentūra (REA).

Rīga 2009.gada 10.februārī Briselē parakstīja Eiropas pilsētu mēru paktu, kurā izteikta apņemšanās līdz 2020.gadam par 20% samazināt CO2 emisijas, ko plānots panākt, par 20% palielinot energoefektivitāti un enerģijas bilancē nodrošinot atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 20% apmērā. Parakstot šo paktu, katra pilsēta apņēmās izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu.

Izstrādātā plāna projektā izvērtētas CO2 emisijas un ieteikti risinājumi to samazināšanai tajos procesos, kurus pašvaldība var ietekmēt.

Izvērtētas CO2 emisijas elektroenerģijas patēriņam, siltumenerģijas patēriņam centralizētās siltumapgādes sistēmā, degvielas patēriņam transportā un gala enerģijas patēriņam mājsaimniecībās, rūpniecībā, valsts un pašvaldības iestādēs un pakalpojumu sektorā.

REA ir secinājusi, ka vislielāko ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā var dot ēku siltināšana, jo Rīgā lielākā daļa no energopatēriņa tiek izlietota siltumapgādei. Rīgā renovācija nepieciešama aptuveni 6000 māju.

Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāna projektā ir aprakstīti arī atjaunojamās enerģijas iegūšanas veidi – plašāka koksnes jeb biomasas izmantošana, siltumsūkņi, saules enerģijas izmantošana, notekūdeņu siltuma izmantošana un arī ģeotermālās enerģijas izmantošana.

 

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *