Eiropas Savienība vienota cīņā pret nelegālo mežizstrādi

Ik gadu pasaulē tiek izcirsti aptuveni 13 miljoni hektāru dabisko mežu, kas ir vairāk nekā kopējā mežu platība Vācijā (11.1 milj.ha).

Liela problēma saistībā ar meža platību samazināšanos ir nelikumīgā mežizstrāde. Arī nelikumīgi iegūtās koksnes eksportam ir negatīva ietekme uz pasaules koksnes un koksnes produktu tirdzniecību un uz ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tādēļ ES, t.i. Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un ES dalībvalstis, veic aktīvas darbības, lai apkarotu nelikumīgo mežizstrādi, jo vēlas palīdzēt Eiropas koksnes pircējiem un meža īpašniekiem šai cīņā.

Pēc vairāku mēnešu ilgām sarunām un diskusijām šā gada 14.jūnijā starp Eiropas Savienības Parlamentu, Komisiju un Ministru padomi, kā arī dalībvalstu pārstāvjiem ir panākt rezultāts (Regulas projekts), kas vērtējams kā liels sasniegums.

Regulas projekts paredz, ka aizliegta koksnes plūsma no nelegālās mežizstrādes tirgiem.

Pērkot un pārdoto koksni un koksnes produktus arī turpmāk būs nepieciešams uzrādīt informāciju par tā izcelsmi. Tādēļ pircēja ziņā paliek, vai pirks kokmateriālus, kas iegūtas nelegālās mežizstrādes ceļā.

Cīņa pret nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību neradīs nevajadzīgu birokrātijas slogu Eiropas mežu īpašniekiem. No esošās regulas projekta izriet arī tas, ka koksnes un koka izstrādājumu izsekojamība nedrīkstētu būt nereāla un pārmērīgi birokrātiski veidojoša. Tāpat arī konkrētajām valstīm, kurās mežsaimniecība norit saskaņā ar augstiem standartiem, piemēram Centrālās Eiropas valstīm, netiek radīti papildus birokrātiskie šķēršļi un piemērotas sankcijas, kādas ir par koksnes un koksnes produktu neidentificēšanu.

Eiropas Parlamentā, š.g. 6 jūlijā tiks apstiprināts regulas projekts. Lai gan pašlaik nav skaidrs ieviešanas grafiks. Taču līdz brīdim, kas stāsies spēkā jaunā regula, ES valstīm ir jāizstrādā īstenošanas noteikumi, kam atvēlēti 27 mēneši.

 

Avots: Holz-Zentralblatt

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *