„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”

Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmu 2007.-2013.gadam un Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lauku attīstības atbalsta pasākumam „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” tiek piešķirts finansējums no ES un Latvijas valsts finanšu līdzekļiem.

Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.748 („Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātei „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īstenošanai”).

Bet, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, bija nepieciešamība veikt grozījumus arī MK noteikumos, kas attiecas uz mežsaimniecību.

Rezultātā izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli precizējumi atbalsta saņemšanas nosacījumos un konkretizēti atbalsta pieteikšanās nosacījumi.

Ir vienkāršots projekta iesniegums un paredzēta atbalsta pretendenta parakstītas deklarācijas iesniegšana.

Paredzēta arī nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšanas kārtība.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *