EM ziņojums par makroekonomisko situāciju Latvijā 2010.gada 1.ceturksnī

Ekonomikas ministrijas (EM) 9.informatīvajā ziņojumā sniegts izsmeļošs pārskats par ārējo ekonomisko vidi, tekošo situāciju, tendencēm darba tirgū, inflācijas procesiem valstī, kā arī prognozēta tālāka ekonomikas attīstība.

Statistikas dati liecina, ka straujā ekonomiskā lejupslīde Latvijā ir apturēta. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem,  IKP 2010.gada 1.ceturksnī uzrādīja pieaugumu par 0,3%.

Situācija lielā mērā uzlabojusies pateicoties eksporta pieaugumam – Latvijas preču un pakalpojumu eksporta apjoms šī gada 1.ceturksnī bija par 4,6% lielāks nekā pērn analogajā laika periodā.

Ekonomikas augšupeja Latvijā atsāksies 2011.gadā ar nosacījumu, ja pasaules finanšu tirgi būs pilnībā stabilizējušies un atjaunosies kreditēšana, kas dotu pozitīvu stimulu kā pašmāju uzņēmējiem, tā arī nodrošinās ārējā pieprasījuma pakāpenisku pieaugumu preču un pakalpojumu eksporta partnervalstīs. Tādējādi 2011.gadā sagaidāma uz eksportu orientēto nozaru straujāka attīstība. Tajā pašā laikā atjaunojoties iekšzemes pieprasījumam, paredzams, ka pozitīvas izaugsmes tendences būs vērojamas arī uz iekšējo tirgu vērstās nozarēs. Prognozēts, ka 2011.gadā kopumā IKP pieaugs par 3%.

Tomēr jāņem vērā, lai gan vairākās pasaules valstīs ir vērojama ekonomikas atveseļošanās, pasaules tautsaimniecības perspektīvas joprojām pakļautas nenoteiktībai un dažādos pasaules reģionos attīstības tempi ir būtiski atšķirīgi. Nākotnes perspektīvas jāvērtē piesardzīgi, ņemot vērā joprojām trauslās un nepastāvīgās finanšu sistēmas. Mazinoties atbalstošu makroekonomisko politiku ietekmei, vairākās attīstītajās valstīs pastāv bažas par valsts parāda līmeņa pieaugumu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt banku sektoru.

Turpmāko ekonomisko attīstību lielā mērā noteiks globālās ekonomikas reakcija uz finanšu krīzi un spēja atjaunot izaugsmi, kā arī Latvijas īstenotās ekonomikas atveseļošanas politikas efektivitāte.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *