Precizētas nomedīto meža dzīvnieku un to gaļas realizēšanas prasības

Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta (MK) 2007. gada 28. augusta noteikumi Nr. 589 “Noteikumi par kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos, un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei”.

Ņemot vērā grozījumu lielo apjomu, noteikumu projekts ir sagatavots jaunā redakcijā.

Noteikumos precizēts, ko nozīmē mazs medījamo dzīvnieku un to gaļas daudzums, ko realizē tieši galapatērētājam, un precizēta vieta, kurā apstrādā medījumu. Normatīvajā aktā noteikti arī pārtikas aprites posmi, kuros jāievēro noteikts temperatūras režīms un realizācijas termiņš.

Tāpat noteikumos precizēta pavaddokumentā ietveramā informācija un noteikts, kurš Valsts meža dienesta (VMD) izsniegts pavaddokuments vai tā kopija ir jāpievieno pavaddokumentam.

Noteikumi paredz, ka turpmāk medniekiem vairs nebūs nepieciešams katru gadu līdz 31. maijam VMD jāsniedz ziņas par nomedīto dzīvnieku daudzumu pa dzīvnieku sugām, kā arī par limitēto medījamo dzīvnieku daudzumu pa dzīvnieku sugām.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: www.lv.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *