Sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus varēs noteikt tikai sertificēti eksperti

Otrdien, 30.novembrī, Ministru Kabinets akceptēja Vides ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību””.

Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts paredz noteikt, ka sugu, to dzīvotņu un biotopu izpēti, stāvokļa analīzi, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu noteikšanu veic tikai sertificēti eksperti.

Tādējādi nākotnē tiek novērsta varbūtība, ka neatbilstošas kvalifikācijas speciālisti veic sugu, to dzīvotņu un biotopu izpēti, kā rezultātā dabas aizsardzības plānā var atrasties maldinoša satura informācija

Vides ministrijas speciālisti norāda, ka turpmāk dabas aizsardzības plāna izstrādē piedalīsies tikai praktizējošie jomas pārstāvji, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem būs ieguvuši attiecīgo sertifikātu (saskaņā ar 2009.gada 7.maijā pieņemtajiem Grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā („Latvijas Vēstnesis”, 2009, 82. nr.), kas paredz sertificēt ekspertus sugu un biotopu aizsardzības jomā).

 

Avots: www.mk.gov.lv

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *