Privāto mežu īpašnieku vidū pieaug pieprasījums pēc izlases cirtēm

Aizvien vairāk privāto meža īpašnieku Latvijā sāk interesēties par iespēju savas mežu platības apsaimniekot ar izlases cirtes metodi.

Šajā gadā uz Pasaules Dabas fonda (PDF) meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijām meža īpašnieki braukuši teju no visiem Latvijas novadiem, pārsniedzot seši simtus lielu apmeklētāju skaitu. Šādu veidu demonstrējumu mērķis bija uzskatāmi praksē attēlot izlases cirtes un kopšanas cirtes plānošanu un lietojumu dažādās mežaudzēs.

Nu jau vairākus gadus meža apsaimniekošanā kailcirte ir aizstāta ar koku ciršanu izlases veidā. Šādas izvēles pamatojums no meža īpašnieku puses ir visdažādākais – regulāras koksnes nodrošinājums saimniecības vajadzībām un būvniecībai, tūrisma attīstība, īpašumā esošā mežaudžu vecumstruktūra, tirgus situācija, ekonomiskais izdevīgums, dabas, ētiskiem un estētiskie aspekti.

Pielietojot šo izlases cirtes metodi, meža īpašnieks normālā gadījumā atgriežas audzē ik pēc 5 – 10 gadiem un ciršanas intensitāte vienā reizē nav liela, tā svārstās starp 10% un 25% no kopējās audzes krājas un atkarīga no augšanas apstākļu tipa, mežaudzes rakstura, tirgus situācijas un iepriekšējās saimniekošanas sekmēm.

Vairāku gadu garumā realizējot šāda veida demonstrējumus izkristalizējās galvenās problēmas un riski šādu metožu izmantošanai. Ja iepriekšējos gados, problēmas bija profesionālu konsultantu trūkums vai potenciālās grūtības ar sortimentu realizāciju mazā apjomā, tad šogad – uzticamu un augstas kvalitātes mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju trūkums.

 

Avots: žurnāls „Baltijas Koks”, Nr. 11 (123)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *