Meža īpašnieku biedrības noteiktie svarīgākie 2011.gadā veicamie uzdevumi

Meža īpašnieku biedrības (MIB) kopsapulcē, kas notika 2010.gada 15.decembrī, tika diskutēts gan par spēkā esošajiem un gaidāmajiem jaunumiem normatīvajos aktos, gan apspriesti biedrības uzdevumi 2011.gadam.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir panākt pēc iespējas labvēlīgāku un Latvijas meža īpašnieku interesēm atbilstošu nosacījumu iekļaušanu ES atbalsta pasākumos pēc 2013.gada. Lai sekmīgi izpildītu šo uzdevumu, MIB plāno līdzdarboties gan meža īpašniekus pārstāvošās Eiropas līmeņa organizācijās, gan arī tikties ar Latvijas lauksaimniekus pārstāvošām organizācijām, piedalīties Zemkopības ministrijas organizētajās darba grupās par pasākumiem Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros pēc 2013.gada un paust biedrības biedru un padomes sapulcēs definēto viedokli par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

MIB plāno turpināt arī sarunas ar ZM par iespējām ES struktūrfondu ietvaros aktivitātē „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” saņemt atbalstu par paša zemes īpašnieka veikto darbu, kā arī turpināt sarunas ar ZM par naudas pārdali 5-7 miljonu latu apmērā no pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” uz pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana”.

Tiks turpināts arī darbs darba grupās par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”, „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” un „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”, kā arī iesāktais darbs ar reģionālo meža īpašnieku apvienību pārstāvjiem darba grupā par kooperācijas attīstības jautājumiem.

 

Lasīt vairāk:www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *