Meža īpašnieku aptaujas rezultāti par bioenerģijas tirgus attīstības perspektīvām

Projekta “AFO – Privāto mežu īpašnieku iesaistīšana meža biomasas patēriņa veicināšanā” ietvaros 2010.gadā tika veikta meža īpašnieku aptauja, lai noskaidrotu, cik informēti un ieinteresēti ir meža īpašnieki koksnes bionerģijas tirgus attīstībā un kādi, viņuprāt, ir šī tirgus veicinošie un kavējošie faktori.

Bijušā Cēsu rajona teritorijā 2010.gada pavasarī tika izdalītas aptuveni divsimt anketas, savukārt rudenī  projekta darbības reģionā (bijušajos Cēsu, Limbažu un Valmieras rajonos) tika veiktas arī telefonintervijas, lai apzinātu arī to meža īpašnieku viedokli, kuri nav sastopami mežniecībās un aktīvi neveic meža apsaimniekošanu. Aptuveni pussimt meža īpašnieku viedokļi tika noskaidroti dažādos AFO projekta ietvaros organizētajos semināros, tādējādi kopumā aptauja aptvēra vairāk nekā 400 meža īpašniekus.

Kā liecina aptaujas rezultāti, bijušā Cēsu rajona teritorijā tikai trešā daļa aktīvo meža īpašnieku pieļauj domu, ka biokurināmo varētu realizēt arī tirgū. Tāpat rezultāti liecina, ka daļai meža īpašnieku ir nepietiekama izpratne par šķeldas ražošanu un tirgu, kaut gan zināšanu trūkumu aptaujā atzīmēja tikai retais. Kā galvenais stimuls, kas veicinātu meža īpašnieku iesaistīšanos tirgū, tika minēta „laba cena”, kas skaitliskā vērtībā vidēji par 70 % pārsniedza reālo tirgus cenu, kāda bija aptaujas veikšanas brīdī.

 

“AFO – Privāto mežu īpašnieku iesaistīšana meža biomasas patēriņa veicināšanā” ir deviņu partneru no sešām Eiropas valstīm uzsākts starptautisks projekts (2009.-2012.g.) ar mērķi sniegt ieguldījumu enerģētiskās koksnes patēriņa pieaugumā. Projekta mērķis ir veicināt privāto meža īpašnieku sagatavotas meža biomasas piegādi siltumražotājiem, iesaistoties biomasas piegādes tīklā. Aktivitātes paredz izstrādāt meža koksnes potenciāla novērtējuma metodes, organizēt apmācību seminārus mežu īpašniekiem un dažādas biomasas piegādātājus un patērētājus vienojošās aktivitātes pilotreģionā – bijušā Cēsu rajona robežās.

 

Lasīt vairāk: www.videsprojekti.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *