Atklāts projektu pieteikumu konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

2010.gada 28.decembrī Ministru kabinets akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””, kura  ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 7 261 722 latu. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklātā konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas, projektu īstenošanas un pārbaudes kārtību.

Noteikumu projektā paredzēts, ka iesniegumus var iesniegt tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, LR pilsētas vai novada pašvaldības dome, LR reģistrēts mikro, mazais, vidējais komersants vai fiziska persona.

Konkursā var iesniegt tādus projektus, kuros ēkas atbilst kādai no MK noteikumu projektā noteiktajām 12 ēku klasēm.

 

Lasīt vairāk: www.vidm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *