Par inovatīviem risinājumiem meža resursu vērtēšanā un apsaimniekošanas plānošanā

Šā gada 11.februārī LLU Meža fakultātē tika organizēts seminārs „Inovatīvie risinājumi meža resursu vērtēšanā un apsaimniekošanas plānošanā”.

Seminārā uzstājās Meža fakultātes dekāns Dr.silv., asoc. prof. D.Dubrovskis, kurš ziņoja par meža resursu vērtēšanas un apsaimniekošanas plānošanas attīstības perspektīvām, moderno mežierīcību, lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentiem (Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmu „MAPIS” un mežierīcības datorprogrammu „Meža eksperts”).

MAPIS – Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas Web lietojams privāto meža īpašnieku izglītošanai, meža vērtēšanai un apsaimniekošanas plānošanai. Programma ievietota internetā, bezmaksas, brīvi pieejama visiem meža īpašniekiem. Ar šīs programmas palīdzību meža īpašnieks var praktiski iepazīties ar meža īpašumā apsaimniekošanas principiem, sagatavot meža apsaimniekošanas plānu savam īpašumam.

„Meža eksperts” izveidota meža apsaimniekošanas plānošanas atbalsta sistēma, kas nodrošina šādu darbību veikšanu: meža inventarizācijas datu vadību, meža vērtības noteikšanu, optimālā ikgadējā ciršanas apjoma noteikšanu, meža apsaimniekošanas pasākumu plānošanu, koksnes resursu piegādes procesu plānošanu un uzskaiti, meža apsaimniekošanas pasākumu vadību un kontroli, kā arī taksācijas datu vadību, normatīvu vadību un meža apsaimniekošanas plānošanu.

Mg.sc.ing. S.Daģis iepazīstināja klātesošos ar cirsmu fonda sagatavošanas efektivitātes un precizitātes paaugstināšanu ar Cirsmu fonda novērtēšanas programmu „Mežvērte” un Kokmateriālu transportēšanas un mežizstrādes plānošanas sistēmas prototipu „Koku plūsma”. Programmas „Mežvērte” mērķis ir cirsmu novērtēšana, augošu koku novērtēšana. Ar programmas palīdzību var aprēķināt krāju un vērtību, prognozēt cirsmas sortimentāciju, operatīvi iegūt cirsmas novērtējumu, Iegūt instrumentālās taksācijas datus un kopsavilkumus. „Kokmateriālu plūsma” mērķis – atrast optimālās sortimentu dimensijas un piegādes uzņēmumus katrai cirsmai,   optimizēt mežistrādes izmaksas, optimizēt kokmateriālu transportēšanu.

Ar mobilās taksācijas perspektīvām un mobilās taksācijas sistēmas prototipu „Mobilā taksācija”, kā arī ar cirsmu skiču un mežizstrādes tehnoloģisko karšu veidošanas programmu „CHMIS” interesentus iepazīstināja Mg.sc.ing. I.Šmits. Programmas „CHMIS” mērķis: cirsmu skices ciršanas apliecinājuma saņemšana, cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte mežizstrādes procesu optimizēšanai, cirsmas izstrādes tehnoloģiskā shēma, darba drošības dokumentācija, darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana mežsaimniecībā, individuālie aizsardzības līdzekļi mežsaimniecībā. Mobilās taksācijas sistēmas prototips „Mobilā taksācija” – kartes navigācija, tematisko karšu attēlošana, nogabalu datu vadība, GPS datu nolasīšana.

A.Vallis no SIA GeoStar prezentēja inovatīvās Meža inventarizācijas metodes un tehnisko nodrošinājumu: Trimble 3D skanerus, GPS instrumentus navigācijai, GPS instrumentus kartogrāfijai, GPS uztvērējus u.c.

 

Lasīt vairāk: Semināra prezentācijas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *