Par dabas aizsargājamo teritoriju izveidi privātajos īpašumos un kompensācijām

Lai novērstu ES konstatētos pārkāpumus tā sauktās putnu direktīvas ieviešanā, janvāra beigās Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz aizsargājamās teritorijas paplašināt par vairāk nekā 10 000 ha, tādējādi skarot aptuveni 320 zemju īpašniekus. Tādējādi šogad “Natura 2000” sauszemes teritorijas palielināsies par 0,2%. No šīm zemēm 1600 ha pieder privātajiem meža īpašniekiem, kuri kompensācijas par saimnieciskās darbības aizliegumu vai ierobežošanu ne šogad, ne nākamgad nesaņems, jo kompensāciju izmaksa ir apturēta. Tomēr lēmumu nesaskaņošana par liegumu izveidi zemju īpašniekus satrauc vēl vairāk. Piemēram, Ventspils pusē liegumam, kas ierīkots Platenes zāļu purvā, lai sanāktu vajadzīgie hektāri, aizsargājamo platību robeža novilkta vienkārši pa zemes īpašuma robežām. Turpmāk aizsargājama būs gan ar krūmiem aizaugusi lauksaimniecības zeme, gan 50 ha labi noauguša meža, kas atrodas pie lieguma Stiklu purvi.

Šī platība pieder meža īpašniekam Edgaram Dupužam, kas ir neizpratnē par pieņemto lēmumu: “Neviens šā lieguma ierīkotājs man nav parādījis jebkādu aizsargājamu dabas retumu, kas atrastos šajā mežā vai pļavās zāļu purvā. Šeit, Stiklu purvos, otrā pusē ceļam auga uz mata tāds pats mežs, nesaprotu, kāpēc to cirst drīkstēja, bet šo nedrīkst! Esmu liels meža īpašnieks, taču arī man nav viegli, ja no aprites bez kompensācijas tiek izslēgti 50 ha pieaugušas audzes. Bet ko lai dara tie īpašnieki, kam mežs ir vienīgais papildu ienākumu devējs laukos, kaut vai malciņas veidā, un nu to zaudējuši?”

 

Lasīt vairāk:Latvijas Avīze” (24.02.2011)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *