Meža apsaimniekošanas pasākumu dinamika Latvijā pēdējo desmit gadu laikā

2010.gadā Latvijā tika nocirsti 12,98 miljoni kubikmetru koksnes – par 21% vairāk nekā 2009.gadā, savukārt atjaunoto mežu kopplatība nedaudz samazinājusies – par 6,4%. Saskaņā ar Valsts meža dienesta (VMD) apkopoto informāciju, 2010.gadā Latvijā kopumā tika atjaunoti 32,2 tūkst. ha meža, tai skaitā 42% atjaunoto meža platību atrodas valsts pārraudzībā un 58% jeb 18,8 tūkst. ha, kas ir par aptuveni 18% mazāk nekā 2009.gadā – pārējos mežos.

2010.gadā mežs mākslīgi atjaunots 10,8 tūkst. ha platībā (34% no atjaunotās meža kopplatības), tai skaitā valsts mežos – 9,2 tūkst. ha (69%), bet pārējo īpašnieku mežos – 1,7 tūkst. ha platībā. Ar skuju kokiem Latvijā pērn atjaunoti 12,6 tūkst. ha jeb 40% no atjaunotās kopplatības (egle – 22%, priede – 18%), bet ar lapu kokiem (galvenokārt bērzu un apsi) – 19,6 tūkst. ha jeb 60% no atjaunotās kopplatības. Galvenās koku sugas meža atjaunošanā valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas: valsts mežos ar skuju kokiem ir atjaunots 71 % platību, bet pārējo īpašnieku mežos – tikai 17% platību. Pārējās platībās dominē ar bērzu atjaunotās audzes (33%), kā arī ievērojamu īpatsvaru sastāda apse (24%) un baltalksnis (24%).

Termiņā neatjaunoto platību kopējais apjoms valstī 2010.gada beigās bija 14,3 tūkst. ha, ko veido neatjaunotās platības galvenokārt pārējo īpašnieku mežos.

Lauksaimniecībā neizmantotās zemēs pērn valstī ieaudzētas mežaudzes 5,1 tūkst. ha platībā, kur 1,6 tūkst. ha reģistrētas kā plantāciju meži. Galvenās ieaudzētās koku sugas ir egle (73%), bērzs (19%) un priede (7%).

Jaunaudžu kopšana, ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību, 2010.gadā valstī kopā veikta 32 tūkst. ha apjomā (+5,3%), t. sk. valsts mežos – 20,3 tūkst. ha, pārējo īpašnieku mežos – 11,7 tūkst. ha platībā.

Saskaņā ar meža īpašnieku un tiesisko valdītāju iesniegtajiem pārskatiem, meža ceļi 2010.gadā uzbūvēti 163.935 km kopgarumā (-44%), savukārt  meža meliorācijas sistēmas uzbūvētas (rekonstruētas) 134.897 km kopgarumā (-13%).

 

Lasīt vairāk: www.vmd.gov.lv

www.latforin.info

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *