Zinātnes un pētniecības attīstībai piesaista ERAF līdzekļus 46,3 miljonu latu apmērā

Ņemot vērā to, ka zinātnes infrastruktūras attīstība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem zinātnes komercializācijas problēmu risināšanai un efektīvai zinātnes rezultātu ieviešanai ražošanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu”, kas š.g. 5.aprīlī tika apstiprināts valdībā.

Noteikumu projekts nosaka darbības programmas otro projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas kārtību, nosaka prasības projekta iesnieguma iesniedzējam, projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi un citus nosacījumus aktivitātes īstenošanai.

Saskaņā ar noteikumiem, projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā. Finansējums tiek piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu, esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu vai esošo pētniecības virzienu dažādošanu ar jauniem papildu pakalpojumiem projekta iesniedzēja darbības nozarē.

Kopējais apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 46 348 118 lati. Projekta minimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 1 500 000 latu, maksimālais apmērs – 8 500 000 latu. Projektu maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

Projektu laikā īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta zinātnes un pētniecības attīstība, praktiskas ievirzes pētniecība, zinātnes komercializācija un inovatīvu risinājumu ieviešana komercdarbībā, kas sekmēs augstas pievienotās vērtības radīšanu un sniegs ieguldījumu valsts konkurētspējas paaugstināšanā.

 

Avots:www.izm.gov.lv

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *