Valdība akceptējusi ZM sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Meža likumā”

Valdība šodien, 12.aprīlī akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Meža likumā”, kas paredz samazināt administratīvo slogu un birokrātisko procedūru apjomu mežsaimniecības jomā. Īstenojot izmaiņas likumā, tiks atvieglota, padarīta ērtāka un ātrāka pakalpojumu saņemšana sabiedrībai, kā arī efektivizēts valsts pārvaldes darbs un samazināti pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie resursi.

Būtiskākās jomas, kas uzņēmējiem līdz šim radījušas administratīvo slogu, ir apliecinājumu izsniegšana, meža inventarizācija, meža atjaunošana un meža zemes transformācija.

Meža likuma grozījumu projektā paredzēts atteikties no apliecinājumu izsniegšanas meliorācijas sistēmu vai citu būvju celšanai vai rekonstrukcijai un uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei; precizēta bojātu koku ciršanas kārtība, skaidri nošķirot sanitāro cirti no kopšanas cirtes un galvenās cirtes; samazināts galvenās cirtes vecums apšu mežaudzēm no 41 gada uz 31 gadu; kā arī precizēta norma par galvenās cirtes aizliegumu, ja piegulošā mežaudze nav atjaunota.

Turpmāk plānots atteikties no obligātas atkārtotas meža inventarizācijas ik pēc 10 gadiem, tomēr meža īpašniekam saglabāta prasība veikt pirmreizēju meža inventarizāciju, kā arī MK noteiktos gadījumos veikt atkārtotu meža inventarizāciju. Likumprojekts precizē meža atjaunošanas nosacījumus, un MK dots deleģējums noteikt meža atjaunošanas, atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes kopšanas termiņus. Tāpat paredzēts, ka meža atjaunošanā un ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes meža reproduktīvo materiālu, taču tam nebūs jābūt sertificētam.

Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem Meža likumā par meža zemes transformāciju, ZM izstrādājusi arī grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Aizsargjoslu likumā, Sugu un biotopu aizsardzības likumā un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Likumprojekts „Grozījumi Meža likumā”, kā arī izmaiņas saistītajos likumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *