Noslēguma seminārs par integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrādi Latvijā

Šā gada 19.aprīlī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes telpās plkst. 15:00 Zemkopības ministrija organizē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta Nr.LV0081 „Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā” noslēguma semināru, kurā tiks sniegta informācija par šīs sistēmas izstrādes mērķiem, par kontu sistēmu Eiropas valstīs, kā arī par Latvijas vides un meža ekonomisko kontu sistēmas principiem, metodēm, rezultātiem un pielietojumu.

 

Diskusijas par ekonomisko kontu ieviešanu Latvijā, kas ļautu analizēt meža resursu pieejamību un izlietojumu naudas izteiksmē, Zemkopības ministrijas (ZM) Meža departamenta ekonomikas nodaļā sākās jau 2000.gadā. Taču reāli projekta īstenošana tika uzsākta tikai 2009.gada rudenī, pēc finansējuma saņemšanas no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.

Projekta „Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā” mērķis bija izstrādāt Latvijas modeli nacionālo integrēto vides un meža ekonomisko kontu sistēmai saskaņā ar Eiropean Framework for Integrated Environmental and Economic Accounts for Forests vadlīnijām un Eiropas ekonomiskās zonas valstu pieredzi, testēt viena modeļa piemērotību Latvijas apstākļiem un veikt pilnu vides un meža ekonomisko kontu novērtējumu. Projekta iesniedzējs bija Zemkopības Ministrija. Savukārt par projekta izpildītāju konkursa kārtībā kļuva SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MEKA), kas kā apakšuzņēmēju piesaistīja SIA „Ernst&Young Baltic” un ekspertus no Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Valsts zemes dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”.

Projekta ietvaros tika izvērtēta pieejamā informācija Latvijā, novērtēta minētās informācijas atbilstība kontu sistēmas vajadzībām, kā arī izstrādāti priekšlikumi nepieciešamās informācijas ieguvei; veikta izpēte Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kurās ir līdzīgi nosacījumi un meža nozares ieguldījums valsts kopējā tautsaimniecībā; izstrādāts Latvijas kontu sistēmas modelis un sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām integrēto vides un meža ekonomisko kontu sistēmas ieviešanai Latvijā.

Tā kā šobrīd ar informācijas apkopošanu par meža nozari nodarbojas vairākas iestādes un organizācijas, tādējādi neveidojot pilnvērtīgu meža nozares informatīvo datu bāzi, paredzēts, ka kontu izstrāde, sekmējot precīzāku datu atspoguļojumu, palīdzēs attīstīt nozares darbību, jo tiks apzināta trūkstošā informācija, kas tiks ievadīta vienotā sistēmā un ļaus izsekot visai meža „ķēdei” salīdzināmās mērvienībās, vienlaikus parādot, kā veidojas un kāda ir Latvijas meža nozares kopējā pievienotā vērtība.

 

Avots:http://www.mf.llu.lv/?fid=431

http://lv.lv/?menu=doc&id=219594

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *