Meža īpašnieki aicināti pieteikties NATURA 2000 finansējuma saņemšanai

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) informē, ka līdz 2011.gada 15.maijam meža īpašnieki var  pieteikties Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā.

“Natura 2000 maksājumus (meža īpašniekiem)” var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību uz kārtējā gada 1.aprīli ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte vai aizliegta kailcirte.

 

Lasīt vairāk:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *