Eksports nodrošina ienākumu palielināšanos Latvijas tautsaimniecībā

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo ceturkšņa ziņojumu par makroekonomisko situāciju valstī, kurā atzīmēts, ka iekšzemes kopprodukta (IKP) apjomi Latvijā pakāpeniski pieaug jau piecus ceturkšņus pēc kārtas. 2010.gada 4.ceturksnī IKP par 3,6% pārsniedza iepriekšējā gada 4.ceturkšņa līmeni.

Makroekonomiskās situācijas analīze rāda, ka 2010.gadā eksporta pieauguma tempi bijuši ievērojami un, sākot ar 3.ceturksni, eksporta apjomi jau pārsniedza pirmskrīzes līmeni. 2010.gadā preču eksports faktiskajās cenās pieauga par 30%. Eksporta pieaugums turpinās arī šogad – gada pirmajos divos mēnešos preču eksports par 43,2% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Ekonomikas ministrija norāda, ka eksporta iespēju paplašināšana šobrīd ir veids, kā nodrošināt ienākumu palielināšanu tautsaimniecībā un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi nākotnē. Tāpēc šobrīd ministrija strādā pie Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas 2011.-2015.gadam izstrādes, kuras uzdevums būs veidot vienotu, dinamisku, uz ciešu sadarbību balstītu investīciju piesaistes procesu – „POLARIS process”, kurā ar noteiktu atbildību un kompetenci darbosies visi investīciju piesaistei nozīmīgie dalībnieki – valsts institūcijas, privātais sektors, pašvaldības un zinātniskās institūcijas. Stratēģijā tiks identificētas Latvijai perspektīvās nozares ārvalstu tiešo investīciju piesaistei, un mērķa valstis, no kurām ir visaugstākā iespēja piesaistīt investīcijas.

Eksportu iespēju paplašināšanās ir pamats arī tirgojamo nozaru – īpaši apstrādes rūpniecības nozares – izaugsmei, kas 2010.gadā pieauga par 15,4%. Vislielākais ieguldījums apstrādes rūpniecības izaugsmē bija kokapstrādei, metālapstrādei, kā arī elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozarei. Šī gada pirmajos mēnešos pozitīvās tendences apstrādes rūpniecībā turpinās.

2010.gadā patēriņa cenu līmenis pieauga par 2,5%, ko galvenokārt noteica ārējie faktori – pasaules cenu pieaugums pārtikas precēm un enerģētikas resursiem. 2011.gada pirmajos mēnešos gan cenu kāpuma turpināšanās pasaulē, gan patēriņa nodokļu likmju palielinājums noteica turpmāku patēriņa cenu pieaugumu. 2011.gada martā 12-mēnešu inflācija bija 4,2%. Prognozējams, ka gada otrajā pusē, palielinoties iekšējam pieprasījumam, var atsākt palielināties arī pakalpojumu cenas. Šāda cenu dinamika kopējo cenu līmeni 2011.gadā var palielināt par 3,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Ekonomikas ministrija norāda, ka Latvijas tautsaimniecībā šobrīd vērojamās tendences dod pamatu prognozēm, ka arī nākamajos ceturkšņos IKP turpinās pakāpeniski palielināties – 2011.gada kopējā izaugsme jau būs pozitīva un IKP apjoms var par 3,5% pārsniegt 2010.gada līmeni. Arī 2011.gadā galvenais ekonomikas dzinulis būs eksports.

 

Lasīt vairāk: Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko situāciju valstī”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *