Jauno medību noteikumu neievērošana var apdraudēt bebru medības

Sākot ar pagājušo gadu, tika ieviesta jauna sistēma attiecībā uz medību pieteikšanu, proti, Medību noteikumi nosaka, ka atbildīgā persona vienas dienas laikā reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā medību iecirknī nomedītos un ievainotos dzīvniekus.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls var būt gan papīra, gan elektroniskā formā. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām medību tiesību lietotājs iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pats reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā.

Medību noteikumi būtībā paredz to, ka, nomedījot bebru, vairs nav jāaizpilda medību atļauja, bet gan nomedītie bebri jāreģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā. Kā izrādās, līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu mednieki ir kļuvuši slinki un nomedīto bebru skaitu nemaz nereģistrē. Kopš bebrs ir nelimitētais medījamais dzīvnieks medniekiem vairs nav jāaizpilda medību atļaujas, tādēļ daudziem var šķist, ka informācija par bebru nomedīšana vairs nav aktuāla. Taču Valsts meža dienests brīdina, ka šādai rīcībai var būt arī plašāka mēroga sekas, jo ES var pieprasīt bebru medību aizliegumu tikai tādēļ, ka Latvijai nav pieejami pamatoti dati par nomedīto bebru skaitu.

Kā skaidro VMD Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš: „Eiropas Padomes “Sugu un biotopu direktrīva” nosaka, ka visām V (piektā) pielikuma sugām jābūt monitoringam, ja gribam medīt. Mēs šo nosacījumu faktiski izpildām tikai par vilkiem. Atskaitās Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija, bet dati par medījamām sugām viņiem nav. Vienīgā cerība – VMD. Atskaite jāsniedz reizi 6 gados. Bez šiem datiem Latvijai var labākajā gadījumā pieprasīt pārtraukt (sliktākajā – draud procedūra par dalībvalsts pienākumu nepildīšanu) meža caunu, sesku, balto zaķu un, protams, bebru medības.”

Tāpēc Latvijas Mednieku asociācija aicina medniekus būt atbildīgiem un pildīt Medību noteikumos noteiktās prasības, lai nodrošinātu to, ka Latvijā var turpināties dažādu dzīvnieku sugu medības.

 

Avots:www.latma.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *