Latvijas mežu apzinātais un neapzinātais ekoloģiskais un sociālais devums

Pasaules meža zinātnieki vismaz ik pēc četriem gadiem Vispasaules kongresā atkārtoti pauž, ka mežs ir ekosistēma, kas jāsaprot kā pašregulācijas sistēma, kurā galvenais organiskas ražotājs ir kokaudze. Tomēr pēdējā laikā arvien izteiktāk jūtams vienpusīgs skatījums uz mežu kā vienotu ekosistēmu. Ir pieņemts, ka mežsaimniecību vada kokrūpnieki, kas mežā saredz apaļkokus, no kā var ražot dēļus vai mēbeles. Tas ir svarīgi, taču noklusēta tiek meža sabiedriskā vērtība, jo viens no  meža uzdevums ir arī ekoloģiskais un sociālais devumus. “Nevis baļķis, bet meža ekosistēma ir produkts”, uzsver prof. Pēteris Zālītis, tādējādi par daļu šī produkta, kas tiek intensīvi iepirkts, netiek maksāts ne pašmāju tirgū, ne ārpus tā.

Pētījumi par meža sociālo potenciālu sniedz šādus rezultātus: koksne – 5%, zalenis – 0,6%, ogas, sēnes – 6%, medījumi – 0,8%, akumulētais ogleklis un saražotais skābeklis – 54%, fitoncīdi – 29%, gaisa attīrīšana no putekļiem – 0,6%, cilvēka veselības uzlabošana – 4%. Pārliecinoša ir akumulētā oglekļa un saražotā skābekļa dominante meža sabiedriskajā vērtībā, kas ir 11 reižu lielāka nekā koksne kā kokmateriālu preces vērtība.

No mežu kopplatības dabas degradētas kokaudzes ar vāji aerētām pārmitrām augsnēm aizņem pusi, kas  neražo cilvēku sabiedrībai nepieciešamos produktus. Turpretī meliorētie meži no katra hektāra ik gadu mums piegādā ap 5 300 m3 tīra skābekļa, un ražojošie meži akumulē koksnē visu ogļskābo gāzi 100 m biezā gaisa slānī. Tas glābj planētas biosfēru, tāpēc nav saprotams, kāpēc mežsaimniekiem netiek rosināts ražot skābekli kā preci un pārdot to citām valstīm kaut vai kvotu režīmā.

Latvijā biotopu daudzveidība un dzīvās dabas nodrošinājums ir trīs miljoni meža nogabalu. Latvijas meža kā biosfēras elementa lietošanas vērtība ir 904 kadastrālās balles uz ikvienu vidējo meža hektāru. Ar samazināto pielīdzinājumu balles vērtība ir 3,71 lats, kas kopumā dod 10,5 miljardus latu. Tie ir kapitālie līdzekļi, kas mums jāapsaimnieko, turpinot pieaudzēt meža ekosistēmas vērtību.

 

Lasīt vairāk:www.diena.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *