MKPC iesaistās projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” īstenošanā

Lai veicinātu meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, jaunāko tehnoloģiju pielietošanu, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs kopš aizvadītā gada nogales iesaistījies projektā “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas”.

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, iesaistoties kopumā sešiem partneriem – no Zviedrijas Ostragotaland administratīvā pārvalde un Meža aģentūras Austrumu reģions, no Igaunijas – Dabas zinātņu Universitāte un Privāto mežu centrs, un no Latvijas – Vidzemes plānošanas reģions un Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.

Ar projekta palīdzību partneriem sadarbojoties plānots veicināt starpsektoru un pārrobežu sadarbību mežsaimniecībā, koksnes piegādēs, enerģijas ražošanā un piegādēs, lai veicinātu meža resursu efektīvu izmantošanu enerģijas ieguvē. Projekta aktivitātes plānotas gan par saistītās politikas un plānošanas procesiem, gan tirgus izpēti, zināšanu paaugstināšanu un tehnoloģiskajiem aspektiem.

Aktivitāšu mērķauditorija aptver gan reģionālos politiķus, gan pašvaldību pārvaldes, siltumražotājus, zinātniekus, meža īpašniekus un sabiedrību.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs iesaistoties projektā veicinās ieinteresēto Vidzemes reģiona meža īpašnieku zināšanu papildināšanu par meža resursu izmantošanas iespējām enerģijas ieguvei, organizējot pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā, kā arī kopīgi ar Zviedrijas meža aģentūru un Igaunijas Privāto mežu centru izstrādājot informatīvu brošūru par enerģijas ražošanai nepieciešamās biomasas ieguves un sagatavošanas iespējām mežā.

Projekta noslēgumā ar uzskates līdzekļu palīdzību sabiedrībai un meža īpašniekiem paredzēts sniegt informāciju par meža resursu izmantošanas iespējām enerģijas ražošanā un tās nozīmi, gan pastāvīgu ekspozīciju, gan semināru veidā.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *