Pasaules banka: Līdz 2013.gadam Ukrainai pilnībā jālegalizē sava koksnes produkcija

Uz doto brīdi Ukrainā jau veikti daži soļi legalizācijas sistēmas izveidošanai koksnes sagatavošanai un apritei. Tomēr neskatoties uz esošās likumdošanas normu attīstību un pilnveidošanu, vajag izveidot arī jaunus sistēmas elementus legalitātes uzturēšanai.

ENPI – FLEG eksperti veica pētījumu „Īss ieskats Ukrainas koksnes izstrādāšanas legalizācijas nodrošināšanas apstākļiem”, kurā izanalizēja esošās koksnes legalizācijas sistēmas elementus un sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai.

Augstāk minētās stingrās prasības diktē ES regula Nr. 995/2010, kas reglamentē tikai legālas izcelsmes koksnes un kokmateriālu piegādi ES tirgū. Tāpēc līdz 2013.gada  martam tirgotājiem uzdots ne tikai izstrādāt, bet arī ievest due diligence – pasākumu sistēmu plānotās darbības (dotajā situācijā – koksnes produktu tirdzniecības) likumīguma pārbaudei. Bet eksportētājuzņēmumiem, tajā skaitā, Ukrainā strādājošajiem, vajadzētu sniegt nepieciešamos produkcijas legālās izcelsmes apstiprinājumus. Pretējā gadījumā riskējot zaudēt savas pozīcijas Eiropas tirgū.

Uz doto brīdi Ukrainā jau veikti daži soļi legalizācijas sistēmas izveidošanai koksnes sagatavošanai un apritei. Tas ir koksnes un meža materiālu legālas izcelsmes sertifikāts (KLIS). Katram eksportētajam jāsaņem KLIS uz katru meža produkcijas partiju, noformētu ar vienu transporta dokumentu. Lai saņemtu KLIS, eksportētājs iesniedz Reģionālās mežsaimniecības nodaļā pavadzīmi par koksnes ( kokmateriālu) iegādāšanos vai ciršanas atļauju. Tomēr praksē, lai saņemtu KLIS, eksportētājs visbiežāk rāda nevis ciršanas atļauju, bet koksnes pirkšanas dokumentu, tādējādi KLIS faktiski ir kokmateriāla pirkšanas pieradījums, nevis tās legalitāte.

„Otrs solis ir izveidot vienotu valsts sistēmu koksnes elektroniskai uzskaitei. Pagaidām darbojas tikai atsevišķi tās elementi, biežāk – atsevišķu mežsaimniecību līmenī. Kopumā sistēma atrodas izstrādes stadijā un prasa pietiekoši lielus līdzekļus tās pilnveidošanai un ieviešanai”, – teikts Pasaules bankas ziņojumā.

Paralēli esošo sistēmas elementu pilnveidošanai, tāpat nepieciešams izveidot arī jaunus legalitāti apstiprinošus elementus. Piemēram, šobrīd Ukrainas likumdošanā nav skaidri nodefinēts, kas ir „nelikumīga cirte” (attiecīgi arī „nelegāla koksne”). Tāpēc veiksmīgai cīņai ar nelegālās koksnes apriti valdībai jāpieņem likumdošanas aktus, kuros skaidri norādīti termiņi, kas ļautu ne tikai noteikt koksnes legalitātes statusu visos tās apstrādes posmos, bet arī sniegtu izsmeļošu informāciju, kādos gadījumos koksne kļūst par nelegālu. Tāpat vajag skaidri reglamentēt valdības orgānu veicamos pasākumus gadījumos, kad kādā no kokmateriālu aprites posmiem tiek konstatēts nelegālas koksnes tirdzniecības darījums.

 

Avots:www.promwood.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *