Augstskola vēlas pilnvērtīgi saimniekot zinātnei paredzētajos mežos

LLU Senāts nolēmis lūgt Zemkopības ministriju, veicot Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas reorganizāciju, noteikt augstskolu par valdītāju zinātniskās izpētes mežos, kas galvenokārt ietver savulaik likvidētās Mācību un pētījumu mežsaimniecības mežus Auces, Jelgavas un Šķēdes apkaimē.

Pieņemtajam lēmumam ir vairāki objektīvi iemesli. Kopš 1922. gada, kad tika izveidota lauksaimniecības augstskolas Mācību un pētījumu mežsaimniecība līdz tās likvidēšanai 2001. gadā, minētās meža platības – pavisam 11 523,9 hektāri – atradās universitātes valdījumā un kalpoja Meža fakultātes (MF) studentu pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanai. Pirms aptuveni desmit gadiem izdotajā Ministru kabineta rīkojumā bija noteikts, ka tolaik likvidētās Mācību un pētījumu mežsaimniecības mežos, pēc nodošanas Kalsnavas Meža pētīšanas stacijas valdījumā, ir jānodrošina studentus ar nepieciešamo mācību un ražošanas prakšu bāzi, jāveic tās labiekārtošana un modernizācija, un jāsekmē pētnieciskā darba pilnveidošana, taču savulaik Meža pētīšanas stacijai izvirzītie mērķi nav sasniegti un MF vadība nākusi pie atziņas, ka zinātniskās izpētes mežu pašreizējās pārvaldes struktūras ietvaros ir stipri apgrūtināta gan mācību procesa, gan pētnieciskā darba nodrošināšana.

Tāpat, veicot ilgstošas saskaņošanas procedūras ar Konsultatīvo padomi, ir apgrūtināta gan demonstrējumu objektu ierīkošana, gan jauno tehnoloģiju pārneses projektu ieviešana. Savukārt no zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas iegūtie naudas līdzekļi nepietiekamā daudzumā tiek novirzīti mācību un pētījumu bāzes attīstībai, kas ir svarīgs priekšnoteikums visa līmeņa studiju programmu attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.

Atgriežot zinātniskās izpētes mežus universitātes valdījumā, MF varētu, piemēram, Jelgavas meža novadā izveidot piepilsētas un mūžīgā meža apsaimniekošanas modeļus, moderno mežierīcības metožu demonstrējumu un pārbaudes vietas, kā arī demonstrējumus privāto meža īpašnieku apmācībai, kas pēdējā laikā kļūst aizvien pieprasītāka. Tādējādi nebūtu nekādu šķēršļu ne mācību un ražošanas prakšu organizēšanā, ne zinātnisko pētījumu veikšanā. Tāpēc arī LLU, saņemot zinātnes izpētes mežus savā valdījumā, varētu tos daudz pilnvērtīgāk izmantot mežistrādes, meža ekspluatācijas, meža taksācijas un ierīcības, kā arī citām praksēm, ko ik studiju gadā iziet vairāk nekā 1000 MF studentu.

 

Avots:http://www.llu.lv/?mi=304&op=raksts&id=6002

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *