Norvēģijā sākusies Eiropas meža īpašnieku konfederācijas ģenerālā asambleja

Šodien, 19.maijā Kongsbergā, Norvēģijā, sākās Eiropas meža īpašnieku konfederācijas (CEPF) divu dienu ģenerālā asambleja.

CEPF ir nozīmīgākā privātos meža īpašniekus pārstāvošā organizācija Eiropā un tās birojs atrodas Briselē. Šajā organizācijā par biedriem tiek uzņemtas Eiropas valstu meža īpašnieku nacionālās organizācijas. CEPF pārstāv aptuveni 16 miljonu Eiropas meža īpašnieku intereses un organizācijai ir pievienojušās 23 valstu nacionālās meža īpašnieku organizācijas. Latvijas privātos meža īpašniekus kopš 2008.gada pārstāv Meža īpašnieku biedrība.

Kārtējā CEPF Ģenerālā asambleja ir nozīmīga ar to, ka notiek gadā, kuru ANO ir pasludinājusi par Starptautisko meža gadu un aicinājusi valsts, nevalstiskās organizācijas un privāto sektoru organizēt pasākumus, lai popularizētu un veicinātus mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Ģenerālās asamblejas laikā paredzēts izskatīt CEPF 2010.gada darbības rezultātus un apstiprināt 2010.gada pārskatu, vienoties par 2011.gada rīcības plāna gala versiju un pārrunāt organizācijas viedokli pirms jūnijā paredzētās Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā. Tāpat organizācijā paredzēts uzņemt jaunus biedrus – Rumānijas un Slovēnijas meža īpašnieku asociācijas. Ne mazāk svarīga ir CEPF biedru pirmā kopēja tikšanās ar jauno CEPF ģenerālsekretāru Aļošu Reguartu, kurš sāks pildīt savus pienākumus no 2011.gada 1.augusta. Pārējie ģenerālajā asamblejā izskatāmie jautājumi ir saistīti ar ES Meža stratēģijas revīziju, Eiropas Zaļo grāmatu “Par mežu aizsardzību un informāciju”, meža biomasas ilgtspējības kritērijiem, Natura 2000 un iespējām saņemt kompensāciju, Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada un Regulas ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ieviešanu.

 

Avots:www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *