Meža īpašnieki neizpratnē par plānoto jaunieviešamo jēdzienu Meža likumā

Plānotie grozījumi Meža likumā, līdzās jau esošiem apzīmējumiem “aizsargājama dabas teritorija”, “mikroliegums” un “aizsargjosla” paredz ieviest jaunu jēdzienu – “bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi”, kas vairākiem meža īpašniekiem radījis neizpratni, – kas ar šo jēdzienu tiek domāts.

Latvijas Dabas fonda pārstāve, augu sugu un biotopu eksperte Lelde Eņģele skaidro, ka jaunais termins nepieciešams tāpēc, lai visus Eiropas nozīmes aizsardzības biotopus atzīmētu kartē un legalizētu to statusu, kas līdz šim neesot izdarīts. “Tas nenozīmē, ka visi šie biotopi būs necērtami. Mēs ceram, ka no tā meža īpašnieku stāvoklis nekļūs sliktāks. Protams, vienošanās par grozījumiem Meža likumā ir tāda kā deķīša vilkšana uz vienu vai otru pusi starp dabas draugiem un meža īpašniekiem. Taču arī mēs domājam par to, kā nostiprināt meža īpašnieka labo gribu. Viens no risinājumiem – slēgt līgumu ar meža īpašniekiem par biotopu apsaimniekošanu, kompensāciju izmaksājot no Eiropas līdzekļiem.”

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks skaidro, ka meža īpašniekus šāda termina ieviešana Meža likumā rada bažas, jo kompensāciju izmaksa par jau esošajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežos ir apturēta līdz 2012.gadam. Un nav skaidrs, kad šie maksājumi varētu atsākties. Un kā uzskata viens no lielākajiem meža īpašniekiem Latvijā Edgars Dupužs, jauni saimnieciskās darbības aprobežojumi var krasi mazināt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ārējos tirgos.

 

Lasīt vairāk: “Latvijas Avīze” (27.05.2011)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *