Novērtēts, ka tikai ap 10% tropu mežu tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi

Pēc jaunākā novērtējuma, ko veikusi Starptautiskā Tropu kokmateriālu organizācija (ITTO), vairāk nekā 90% no tropu mežiem tiek apsaimniekoti vāji vai netiek apsaimniekoti vispār. Ziņojumā „Tropisko mežu apsaimniekošanas statuss 2011″ (Status of Tropical Forest Management 2011) teikts, lai gan mežus joprojām degradē un iznīcina, tomēr saglabājas cerības uz situācijas uzlabošanos. ITTO ziņo, ka dabisko tropu mežu platības, kas atbilst ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem,  Āfrikā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā pēdējo piecu gadu laikā pieauga par 47% no 36 milj. ha uz 53 milj. ha. Tajā pašā laikā koksnes ieguves apjomi, neatkarīgi no meža pārvaldes formas, palielinājās apmēram par 1/3 – līdz 131 milj. ha.

Ziņojumā, kurā sīki apkopoti visi pieejamie dati par meža apsaimniekošanu pasaules lielākajos tropu kokmateriālu ražotājvalstīm, tiek norādīts uz visstraujāko meža platību pieaugumu Āfrikā, kur mežu teritorijas ar apsaimniekošanas plāniem no 2005. līdz 2010. gadam palielinājās par 180% – no 10 milj. ha līdz 28 milj. ha. Latīņamerikas un Karību jūras reģionā meža platības palielinājās par 43%, bet Āzijā lielākoties vērojama stagnācijā. Ziņojumā arī parādītas vairākas ar meža apsaimniekošanu saistītās tendences, tostarp sertifikāciju koksnes izstrādājumiem, piemēram, organizācijas Forest Stewardship Council (FSC) sertifikāciju; apskatīti jaunie ekosistēmu pakalpojumu maksājumi par tādiem mehānismiem, ka piemēram, Mežu degradācijas un izciršanas radītās emisijas samazināšanas programma (REDD), kas nodrošinās finanšu līdzekļus mežu izciršanu novēršanai; izpētīti jauni noteikumi kokmateriālu importa regulēšanai, piemēram, Leisija likums.

ITTO secināja, ka izmantojot katru no šim tendencēm atsevišķi, efektīvu meža apsaimniekošanu pietiekami labi nodrošināt nevarēs. Jaunās „zaļās” koksnes tirgus tendences, kā arī nesenais spiediens mežu iekļaušanai saistībā ar klimata pārmaiņām ir vērtējami pozitīvi, bet daudzās valstīs šie notikumi paši par sevi nevar ienest izmaiņas. Pieprasījums pēc sertificētas koksnes, visdrīzāk, pozitīvi ietekmē tikai nelielu daļu no meža fonda.

Izlases cirtes iekļaušana REDD programmā ļauj mežizstrādātājiem cirst tropiskos mežus kokmateriālu iegūšanai. Tāpēc ziņojums sniedz arī informāciju par sākotnējo mežainumu vairākās tropu valstīs un izmaiņu dinamiku, par mežizstrādes apjomiem sākot no 2005.gada, koksnes iegūšanu un meža zemju sadalījumu 33 tropu reģionu valstīs.

Risinot jautājumus par īpašumtiesībām uz meža zemi var panākt lielu progresu meža apsaimniekošanā, teikts ziņojumā. Sakārtoto zemes īpašumtiesību jomā no pārējiem reģioniem visvairāk atpaliek Āfrika, savukārt Latīņamerika, it īpaši Brazīlija un Ekvadora, ir sasniegusi lielākus panākumus šo jautājumu sakārtošanā. Ziņojumā norādīts, ka vietējām kopienām ir nepieciešams vairāk resursu, lai īstenotu apsaimniekošanas programmas. Publicētais ziņojums liecina, ka no visiem mežiem ilgtspējīgi apsaimniekoti tiek mazāk nekā 10%, un ITTO uzskata, ka tropu mežu platību samazināšanās turpināsies. Tāpēc uzsvērts, ka īpašumtiesību reformas un atbalsts kopienas mežsaimniecībām ir nepieciešami, lai novērstu turpmāku tropu mežu mazināšanos, un regulētu jautājumus saistībā ar nesakārtoto mežizstrādi, pretējā gadījumā tas izraisīs mežu izzušanu, nabadzību un cilvēktiesību pārkāpumus.

 

Lasīt vairāk:www.itto.int

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *