Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku profesionalitātes pilnveides apmācības

Šā gada maijā un jūnijā Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) norisinājās pirmais posms kā pilotprojekts Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrācijas darbinieku apmācības programmai, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide” ietvaros.

Piecu pieredzējušu lektoru vadībā profesionālās pilnveides programmas pilotprojekta apmācībās piedalījās 17 dalībnieki no visām Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām. Mācību saturs tika veidots, balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku anketēšanas rezultātiem par profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidi.

200 stundu ilgajā apmācībā 40 stundas bija atvēlētas klātienes lekcijām. Pārējais laiks bija mācību vielas patstāvīgai apgūšanai, veicot arī dažāda veida uzdevumus. Kā norādīja paši dalībnieki, mācības ir bijušas ļoti vērtīgas un gūtās zināšanas un prasmes dos iespēju kvalitatīvāk pildīt savus darba pienākumus.

Pēc pilotprojekta noslēguma lektori ir izvērtējuši lekciju saturu un pielietotās metodes, ir pārspriesti nepieciešamie uzlabojumi un papildinājumi. Nākamajā projekta posmā tiks apmācīti pārējie Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju darbinieki pēc pilnveidotās apmācību programmas, kas noslēgsies 2011.gada augustā.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2011.gada septembrim. Kā galveno ieguvumu turpmākajā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā var uzskatīt Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku – vides inspektoru efektīvāku darbu ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citām mērķauditorijām.

 

Lasīt vairāk:http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/851/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *