Atskats uz Spānijā notikušo konferenci par oglekļa bilanci Eiropas mežos

No 27. līdz 30.jūnijam šogad Barselonā, Spānijā norisinājās COST akcijas FP0803 „Belowground carbon turnover in European forests” konference „Carbon balance after disturbances and drought” un akcijas FP0803 menedžmenta komitejas un darba grupu sanāksme, kur Latviju pārstāvēja LVMI „Silava” pētnieks, menedžmenta komitejas un 1. darba grupas (uzsūcošo sakņu biomasa, produkcija un apjoms dažādās meža biomās) dalībnieks Andis Bārdulis.

Četrās konferences dienās tika lasītās lekcijas par uzsūcošo sakņu biomasu, produkciju un apjomiem dažādās Eiropas mežu biomās, mikorizas lomu oglekļa piesaistē uzsūcošajās saknēs, prezentēti rezultāti par oglekļa uzkrājumiem Eiropas mežu augsnēs (BioSoil rezultāti no 2004-2008 g.), kā arī lekcijas par dažādu modeļu izstrādi. Tika sniegtas lekcijas par Spānijas un Skandināvijas valstu Nacionālajiem inventarizācijas ziņojumiem, kurās tika apskatīta Siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķina gaita un iegūtie rezultāti. Stenda referātu sesijā tika piedāvāts vispusīgs ieskats dažādu Eiropas zinātnieku pētījumos par uzsūcošo sakņu biomasas apjomu, mikorizas būtisko lomu un oglekļa piesaisti uzsūcošajās saknēs meža biomās.

Konferences ietvaros tika organizēta arī ekskursija uz Tore Marimon pētījumu centru, kur tika demonstrēti minirizotronu pētījumi un ierīkotie eksperimenti saldā ķirša plantācijās ar dažāda mitruma režīma nodrošināšanu, kas ir sevišķi būtiski Vidusjūras klimatiskajiem apstākļiem.

COST akcijas FP0803 menedžmenta komitejas tikšanās laikā akcijas vadītājs Ivano Brunner informēja par akcijas attīstību un tālāku virzību – tika sniegta informācija par jauno zinātnieku iesaistes pasākumiem, darba grupu aktivitātēm un turpmākajām plānotajām konferencēm, kā arī noskaidrota nākamās Cost akcijas konferences norises vieta.

 

Avots: www.silava.lv

Lasīt vairāk:www.tuhat.halvi.helsinki.fi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *