Latvijā un Eiropā pieaug pieprasījums pēc speciālistiem vides jomā

Nesen izveidotā Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra vadītājs Juris Vanags atzīst, ka pieprasījums pēc speciālistiem, kas strādā vides jomā, pieaug. Ar skaitļiem par darba vietām gan to pamatot nevar – tādu datu neesot, bet par pieprasījumu varot spriest netieši, jo pieaug uzņēmumu skaits, kas ir iesaistīti atkritumu pārstrādē, otrreizējā izmantošanā, enerģijas efektīvākā iegūšanā un tīrās tehnoloģijās.

„Pieaugumam noteikti ir jābūt, tikai – cik drīz katrā valstī,” domā Latvijas Universitātes docente Džineta Dimante, Zaļās ekonomikas institūta (Oksforda, Lielbritānija) biedre. Pieprasījumu pēc „zaļā” nosaka klimata pārmaiņas, resursu izsīkums un pārmēru lielais atkritumu daudzums. „Valstīs, kur „zaļie” darbi tiek atbalstīti ar dažādiem stimuliem, jau tagad ir ievērojams pieaugums,” saka docente un īpaši piemin ASV, kur prezidents izvirzījis mērķi līdz 2018. gadam izveidot piecus miljonus jaunu darba vietu jomās, kas ir saistītas ar atjaunojamo enerģiju.

Līdzīgi nolūki ir arī Eiropā. „ES kopējo politiku, tostarp arī darba tirgus politiku, nākamajos gados lielā mērā noteiks virzība uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku, inovatīvu un augstas kvalitātes produktu ražošanu, kā arī augstākas produktivitātes ģenerēšanu. Ir sagaidāms, ka nākamajos gados šie Eiropas ekonomiskās politikas virzieni daļēji noteiks arī tendences darba tirgū: palielināsies tā dēvēto zaļo darba vietu īpatsvars kopējā pieprasījumā, vairojot nepieciešamību pēc attiecīgo jomu profesionāļiem,” teikts Ekonomikas ministrijas prognozēs par darba tirgus attīstību.

Runājot par profesijām, pēc kurām augs pieprasījums, speciālisti vispirms piemin pētniekus un inženierus. Specialitāšu klāsts ir plašs: viss, kas ir saistīts ar atjaunojamo energoresursu izpēti, attīstību, ieguvi, inženierzinātnēm, kas rada tīrākas tehnoloģijas, risina atkritumu pārstrādes jautājumus, kas attīsta energoefektīvākus un videi draudzīgākus materiālus, speciālisti, kas nodarbojas ar vides piesārņojuma kontroli utt.

 

Avots: “Dienas Bizness” (11.07.2011)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *