Baltkrievijā investē vērienīgu inovatīvu mežsaimniecības projektu realizēšanā

Baltkrievijas Mežsaimniecības ministrijas pašreizējais piecgades plāns paredz īstenot divus svarīgākus inovatīvus projektus jaunu ražošanas nozaru radīšanai, kam būtu ievērojama ietekme Baltkrievijas Republikas inovatīvās attīstības veicināšanā. Minēto projektu realizēšanai tiks piešķirti 9,4 mljrd. rubļu (939 tūkst. LVL).

Uz Šučinas mežsaimniecības bāzes tiks izveidotas modernas meža sēklu izejvielu pārstrādes ražotnes un glabāšanas vietas. Tāpat nozares vajadzībām tiks izveidota automatizēta meža ugunsgrēku izsekošanas sistēma. Tā tiks balstīta uz distances metodes ar mūsdienīgu videonovērošanas līdzekļu izmantošanu.

Pirmais projekts tiks pilnībā īstenots šā gada decembrī, otrais – 2012. gada beigās.

Mūsdienu meža sēklu izejvielu pārstrādes ražotnes izveides un sēklu glabāšanas apstākļu nodrošināšanas projekta realizācija ļaus sasniegt jaunu kvalitātes līmeni sēklkopībā un meža selekcijā. Tas tiks panākts ieviešot progresīvās Eiropas skujkoku sēklu apstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijas. Tās ļaus īstenot energoefektīvāku meža sēklu pārstrādes procesu un iegūt sēklu materiālu, kas atbilst pasaules standartiem. Līdz ar to visas reģiona mežsaimniecības tiks nodrošinātas ar kvalitatīvu meža reproduktīvo materiālu.

Otra projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota automatizēta meža ugunsgrēku izsekošanas sistēma, un, pielietojot tālvadības metodes un modernākos videonovērošanas līdzekļus, navigācijas sistēmas un informācijas tehnoloģijas, meža ugunsgrēku atklāšanas precizitāte tiks paaugstināta par 90 %, bet meža ugunsgrēku bojājumu novēršana – par 50 %.Bez tam, Mežsaimniecības ministrijas sistēmā tiek plānots izveidot un modernizēt 13 uz inovāciju tehnoloģijām balstītās ražotnes ar mērķi sākt jaunas uz ekportu orientētas produkcijas ražošanu.

Piemēram, uz Svetlogorskas mežsaimniecības bāzes tiks izveidota pastāvīga mežsaimniecība stādu materiālu audzēšanai ar modernu mežaudzēšanas tehnoloģiju izmantošanu. Šīm nolūkam tiks veikta saimniecības pārstrukturizācija, ieviestas stacionārās laistīšanas sistēmas (smidzināšanas, miglu veidojošās iekārtas), kā arī tiks ierīkotas mūsdienības siltumnīcas, pilnveidota stādu materiāla audzēšanas agrotehnoloģija, tiks paplašināts sortiments, kā arī palielināti stādu materiāla apjomi un kvalitāte, tai skaitā arī audzēšanai iekštelpās. Tiek plānots plaši pielietot augšanas stimulatorus, kā arī ieviest koku audzēšanas tehnoloģiju ar mikroklonālās pavairošanas palīdzību.

Šādu pasākumu realizācija ļaus aizstāt importa dekoratīvo stādu materiālu iekšējā tirgū, kā arī palielināt ienākumus no koku un krūmu reproduktīvā materiāla realizācijas ārējā tirgū.

Uz vairāku esošo mežsaimniecību bāzes tiks izveidoti kokapstrādes atlikumu padziļinātās pārstrādes un energoefektīvu koksnes granulu un skaidu brikešu ražotnes, kā arī tiks modernizētas mežsaimniecību zāģētavas. Sluckas mežsaimniecībā tiks izveidotas jaunas staltbriežu un Eiropas dambrieža populācijas.

Kopumā šo 13 papildus projektu realizācijai tiks piešķirti ap 17 mljrd. rubļu (1.7 milj.r LVL). Ieviešot jaunākās tehnoloģijas Baltkrievijas meža kompleksā, uz 2015. gadu ir sagaidāms inovatīvi aktīvu organizāciju pieaugums par 28 %. Šie projekti tiek finansēti Valsts Investīciju programmas realizācijas ietvaros. Pēc Baltkrievijas Mežsaimniecības ministrijas informācijas, šā gada piecos mēnešos ministrijas organizācijas piesaistīja investīcijas pamatkapitālā vairāk nekā 94, 8 mljrd. rubļu (9.5 milj. LVL) vērtībā. Tādā veidā pamatkapitāla pieauguma temps sastādīja 160 %. Starp  galvenajiem investīciju piesaistes virzieniem ir mežkopības nozare (43,8 mljrd. rubļi – 4.4 milj. LVL), mežsaimniecība (13,5 mljrd. rubļi – 1.3 milj. LVL), kokapstrāde (10,5 mljrd. rubļi – 1 milj. LVL), koksnes kurināmā ražošana (4,4 mljrd. rubļi – 0.4 milj. LVL), meža infrastruktūra (vairāk nekā 6,7 mljrd. rubļi – 0.7 milj. LVL). Bez tam, investīciju projektu realizācijas ietvaros tika piesaistīti vairāk nekā 18 mljrd. rubļu (1.8 milj. LVL) no ārvalstu avotiem šo projektu finansēšanai.

 

Avots: www.mlh.by

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *