Izmaiņas flotes degvielas saturā ietekmēs Somijas meža nozares konkurētspēju

Eiropas Komisija (EK) publicēja savu piedāvāto labojumu Direktīvai attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā (2005/33/EK), kas sākot ar 2015. gadu paredz samazināt sēra saturu jūras flotes degvielā Baltijas jūrā līdz 0.1%. Šīs lēmums rada nopietnus draudus no eksporta atkarīgai Somijas mežrūpniecības nozarei, jo vairāk nekā 90%  nozares produkcijas tiek transportēta uz ārzemēm.

EK vēlas ieviest Starptautiskās Jūras organizācijas prasības par maksimālo sēra saturu un piedāvā veikt labojumus Direktīvā bez iebildumiem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā daudz stingrākā formā, kā arī Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Lamanša reģionos par desmit gadiem ātrāk nekā citur. Lai saglabātu nozares konkurētspēju, ir nepieciešams atlikt šo ierobežojumu ieviešanos uz 2025. gadu.

Kopā ar grozījumu priekšlikumu publicēšanu EK publiskojusi ziņojumus par Direktīvas darbības sekām, kā arī par atvieglojumu pasākumiem, piemēram, ES dalībvalstu subsīdijām pārejai uz sašķidrinātās dabasgāzes vai sēra ekstraktoru izmantošanai. Subsīdiju efektivitāte tomēr ir apšaubāma, jo nekādi konkrēti pasākumi netiek minēti. Rūpniecības nozares pārstāvji arī norāda, ka 2015. gads kā plānotais ieviešanas datums ir neiespējams, jo alternatīvās degvielas stabila avota nodrošināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai būs nepieciešams vairāk laika.

Šī lēmuma īstenošana palielinātu Somijas meža nozares jūras transporta izmaksas par vismaz 200 milj. eiro gadā. Kā atzīmē Somijas Kokrūpniecības federācija (FFIF), dēļ lielāka attāluma uz galvenajiem noieta tirgiem Somijai būtu jāsedz lielākas izmaksas, nekā konkurentvalstīm, un tas grautu Somijas meža nozares eksporta konkurētspēju. Turklāt šīs lēmums varētu radīt pretēju situāciju, kad eksporta piegādes pāriet no jūras transporta uz autoceļiem un dzelzceļiem, kas varētu ievērojami palielināt oglekļa izmešu daudzumu.

Starptautiskie politiskie lēmumi nedrīkst likt valstīm iekļūt nevienlīdzīgā stāvoklī, pamatojoties tikai uz to ģeogrāfisko atrašanās vietu, uzskata FFIF. Somijas valdībai ir jādemonstrē aktīvākā nostāja un apvienojot spēkus ar citām Baltijas jūras valstīm, jānodrošina darbības priekšnoteikumus Somijas eksporta nozarēm, kontrolējot šī lēmuma iespējamo negatīvo ietekmi uz izmaksām. Somijas valdība apliecina valsts aktīvu līdzdalību šī jautājuma sakārtošanā, jo pēdējās tās izstrādatās programmas mērķis ir ietekme uz flotes degvielas sēra emisiju ierobežojumu plānošanu un realizāciju.

 

Avots: www.forestindustries.fi

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *