Mācību iespējas koka ēku būvniecībā, iegūstot starptautiski atzītu sertifikātu

Jau pavisam drīz koka ēku būvniecības uzņēmumu un darbu vadītājiem būs iespēja papildināt savas zināšanas e-mācību vidē, iegūstot starptautiski atzītu sertifikātu.

Koka ēku būvniecības nozarei arvien vairāk tiek pievērsta dažādu Eiropas institūciju uzmanība, un tās attīstības veicināšanai tiek piedāvāti un izstrādāti vairāki starptautiski projekti. Ērgļu arodvidusskola kopš 2001. gada ir piedalījusies dažādos projektos mācību programmu un materiālu izstrādei kokapstrādes un koka ēku būvniecības nozarē. Šobrīd sadarbībā ar Zviedrijas, Francijas, Beļģijas un Rumānijas partneriem tiek realizēts viens no Leonardo da Vinči un Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansētajiem projektiem – Eiropas koka ēku būvniecības vadītāju apmācība e-vidē (EWCM-OT).

Projekta galvenais mērķis ir izveidot un ieviest starptautisku mācību kursu koka ēku būvniecības uzņēmumu un darbu vadītājiem, kas būtu pieejams e-mācību vidē. Pēc projekta realizācijas tiks piedāvāta vienāda mācību programma katrā no projekta dalībvalstīm, un Latvijā šo kursu varēs apgūt Ērgļu arodvidusskolā. Pēc kursa beigšanas katrs studējošais saņems Eiropā atzītu sertifikātu, kurš atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībā (EKI, angliski: European Qualifications Framework), būs starptautiski atpazīstams. EKI ir astoņi izglītības līmeņi, sākot ar pamatlīmeni (pirmais līmenis, piemēram, ir apliecība par skolas beigšanu) un beidzot ar augstāko līmeni (astotais līmenis ir doktora grāds). Šī ietvarstruktūra aptver arī kvalifikācijas, kas iegūtas sākotnējā izglītībā un tālākizglītībā. Projektā veidotā sertifikācija atbildīs 6. kvalifikācijas līmenim atbilstoši EKI.

Piedāvātais mācību saturs balstās uz veiktajām celtniecības speciālistu aptaujām Vācijā, Francijā, Rumānijā, Īrijā, Zviedrijā un Latvijā, kur tika noskaidrots, kādas zināšanas viņiem ir nepieciešamas koka ēku būvniecības sektorā. Kursa apjoms ir 480 stundas, un mācību programma sastāv no sešiem moduļiem: likumdošanas un normatīvie akti, koka būvniecības tehnoloģijas, projektu vadīšana, koka būvniecības nozares mārketings, kvalitāte, cilvēkresursu vadība.

Darbs notiek pakāpeniski, iesaistot augsti kvalificētus mācībspēkus, katrs no projekta dalībvalstu partneriem izstrādā daļu no sava mācību materiāla. Ir izveidota e-mācību platforma MOODLE vidē, kuras izveidē tika iesaistīti speciālisti no Latvijas Universitātes. Kursu European Wood Construction Manager – Online Training (pagaidām angļu valodā) jau var atrast adresē http://skolas.lu.lv.ewcm.

 

Avots: Žurnāls „Baltijas Koks” 2011.g. jūnijs

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *