Atbalstot rūpniecību, plantāciju mežu platība Kongo tiks palielināta par 1 milj. ha

Degradētajās (noplicinātajās) meža zemēs Kongo Republikā jaunas programmas ietvaros nākamo 10 gadu laikā plānots ierīkot plantāciju mežus 1 miljona hektāru (2,47 miljonu akru) platībā. Šī programma, kas pazīstama kā nacionālā mežu atjaunošanas un apmežošanas programma (RAN), tiks īstenota, lai atbalstītu dažādus rūpniecības nozares sektorus, palielinot ražošanā nepieciešamo resursu pieejamību, samazinātu oglekļa izmešu daudzumu un samazinātu saimnieciskās darbības slodzi uz dabiskajiem mežiem. Šādas iniciatīvas realizēšanai valsts cer piesaistīt starptautiskās investīcijas 2,6 miljardu ASV dolāru apmērā.

Pret plantāciju mežu ierīkošanu tik lielā platībā iebilst vides pārstāvji – ekologi nosoda rūpniecisko plantāciju paplašināšanu, norādot, ka salīdzinājumā ar dabiskajiem mežiem, plantāciju meži absorbē ievērojami mazāk oglekļa un tajos ir mazāka bioloģiskā daudzveidība. Tāpēc dabisko mežu transformēšana plantācijās, lai arī tie ir degradēti selektīvās mežizstrādes rezultātā, var būtiski samazināt meža zemes vērtību. Arī vides pārstāvji pauduši, ka šāda iniciatīva – atjaunot degradētos mežus – vairāk līdzinās centieniem piesaistīt investīcijas jaunu plantāciju ierīkošanai.

Saskaņā ar Kongo valdības sniegto informāciju presei, jaunajās plantācijās tiks audzētas gan vietējās, gan eksotisko koku sugas, tādējādi ar nepieciešamajām izejvielām nodrošinot gan papīra un celulozes ražotājus, gan plātņu, biodegvielas un ēterisko eļļu ražotājus. Tāpat līdztekus tiks radītas jaunas darbavietas, sekmēta rūpniecības tālāka attīstība un palielināts meža nozares pienesums valsts ekonomikai.

Saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) statistikas datiem, Kongo Republikā meži klāj aptuveni 22 411 000 ha valsts teritorijas, t.sk. dabiskie meži – 7 436 000 ha jeb 33,2% no kopējās mežu platības, un plantāciju meži – 75 000 ha. Pēdējo 20 gadu laikā kopējā mežu platība Kongo samazinājusies par aptuveni 315 000 ha (1,4%) jeb par vidēji 15 750 ha gadā.

 

Avots: www.news.mongaby.com

www.rainforests.mongabay.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *