Ziemeļvidzemē tapusi jauna – Raipala ezera dabas taka

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP), Alūksnes novada Veclaicenes pagasta pārvaldes un Vidzemes plānošanas reģiona kopīgā darba rezultātā Igaunijas pierobežā Kornetos tapusi 9 km gara Raipala ezera dabas taka. Tā ierīkota dabas liegumā Korneti-Peļļi, kas atrodas Alūksnes augstienes Veclaicenes pauguraines izteiksmīgākajā un augstākajā daļā. Dabas lieguma galvenā vērtība ir Veclaicenes pauguraines ainava ar 16 ezeru virkni, no kuriem 12 atrodas lieguma teritorijā.

Jaunā lokveida taka līkumo gar Ievas un Trumulīša ezeru krastiem, ved caur Raipala birzi, kas par liegumu atzīta jau 1928.gadā, apliec loku ap Raipalu – vienu no dziļākajiem Latvijas ezeriem. Pa meža ceļiem, kas sakrīt ar marķētu velomaršrutu, taka atgriežas Kornetos. Var iziet arī īsāku, apmēram 3 km garu, takas posmu. Takas ainaviskākajos skatu punktos ir informācijas stendi par apkārtnē redzamajām dabas vērtībām.

Ideja par jaunas dabas takas ierīkošanu Ziemeļvidzemē radās DAP Dabas tūrisma infrastruktūras departamenta direktoram Valērijam Seilim un Vidzemes plānošanas reģiona koordinatorei Dacei Reselei pēc vizītes Francijā, kur viņi iepazinās ar Lejasreinas departamenta praksi kājnieku tūrisma attīstības stratēģiskā plānošanā un jomas produkta izveidē. Latvijā tika uzrunāta Alūksnes novada Veclaicenes pagasta pārvalde, ar kuru bijušajai Ziemeļvidzemes biosfēra rezervāta administrācijai (pēc 2011.gada februāra reorganizācijas Ziemeļvidzemes biosfēra rezervāta administrācija un Gaujas nacionālā parka administrācija apvienotas DAP Vidzemes reģionālajā administrācijā) jau iepriekš bija izveidojusies lieliska sadarbība. Raipala ezera dabas taka ir viens no šīs veiksmīgās sadarbības rezultātiem. Pašvaldība slēdza līgumus ar zemes īpašniekiem un organizēja takas atbrīvošanu no apauguma. DAP Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki palīdzēja ar maršruta izstrādi, kartogrāfisko materiālu, sagatavoja stendu maketus un izvietoja tos takā. Vidzemes plānošanas reģions organizēja Lejasreinas departamenta pārstāvju vizīti Latvijā uz takas atklāšanu 25.augustā un semināru “Kājnieku tūrisms un tā attīstības iespējas Vidzemes reģionā”.

Sākotnēji bija iecerēts izveidot apmēram 30 km garu kājnieku maršrutu Alūksnes augstienē. Ierobežotā finansējuma dēļ pagaidām izdevies izveidot 9 km garo Raipala ezera dabas taku. Taču nākotnē paredzēts šo darbu turpināt un veidot arī garākus marķētus maršrutus.

 

Avots:www.daba.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *