Apstiprina Latvijas Otro energoefektivitātes rīcības plānu 2011.-2013.gadam

Šā gada 13.septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts  Ekonomikas ministrijas izstrādātais Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāns 2011.-2013.gadam, kas paredz virkni energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu mājokļu, pakalpojumu, transporta, rūpniecības un centralizētās siltumapgādes jomā.

Plānā ir iekļauta informācija par primārās enerģijas un enerģijas galapatēriņa dinamiku Latvijā, kā arī aprakstīti īstenojamie pasākumi primārās enerģijas un enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai.  Plānā ir noteikts valsts enerģijas ietaupījuma mērķis četros galapatēriņa sektoros (mājsaimniecības, transporta, rūpniecības un pakalpojumu) līdz 2016.gadam 3483 GWh apmērā. Savukārt, kopējais enerģijas ietaupījuma mērķis līdz 2020.gadam paredzēts 7779 GWh apmērā.

Plānā ietverti pasākumi iepriekšminēto mērķu sasniegšanai, kam ir paredzēts finansējums līdz 2013.gadam no valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda un publiskā finansējuma līdzekļiem. Tāpat atsevišķus energoefektivitātes pasākumus plāno finansēt komersanti un pašvaldības.

Mājsaimniecības sektorā paredzēts turpināt īstenot daudzdzīvokļu māju un sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, kā arī informēt iedzīvotājus par energoefektivitātes pasākumu īstenošanas aspektiem informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Kopumā pasākumu īstenošanai plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un komersantu finansējums ir vairāk kā 51 miljons latu.

Pakalpojumu sektorā plānots attīstīt zema enerģijas patēriņa ēku projektus, kā arī īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus augstākās izglītības iestāžu un pašvaldību ēkās. Rūpniecības sektorā plānots īstenot kompleksus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās, ieguldot vairāk kā 8 milj. latu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.

 

Lasīt vairāk: www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *