Pedagogu kompetences pilnveide meža apsaimniekošanas jautājumos

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) struktūrvienības „Mammadaba” sadarbības ar skolām aktivitāšu ietvaros š.g. 24.-27. oktobrī tiek organizēti pedagogu tālākizglītības programmas „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” kursi. Kopā ar LVM kursu norisi nodrošina Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Kursu teorētiskā daļa notiek Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava”.

Meža ekoloģijas un mežkopības, un meža resursu pētījumu virzienu vadošais pētnieks Jurģis Jansons lekcijā „Meža resursi Latvijā un to dinamika” skolotājus iepazīstina ar aktuālajiem meža ražības, veselības, kvalitātes un koksnes resursu apjomu pētījumu rezultātiem un atziņām, kā arī pētījumu rezultātu ieviešanas prognozējamo ietekmi uz mežsaimniecību.

Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa savā lekcijā „Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā” ar pedagogiem dalās informācijā un zināšanās, kas apkopotas un iegūtas pēdējo gadu LVMI Silava aktuālajos pētījumos par sagaidāmajām klimata izmaiņām Latvijā, meža atjaunošanas veida un materiāla izvēli klimata izmaiņu negatīvās ietekmes uz audžu produktivitāti mazināšanai, meža lomu siltumnīcas efekta gāzu piesaistē un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanā, klimata izmaiņu ietekme uz augsni un meža ūdenssaimniecību, kā arī to radītie meža audzēšanas riski (vējš, uguns, meža kaitēkļi) un šo risku samazināšanas iespējas.

Kursu teorētiskajā daļā ar lekciju “Pievienotā vērtība un inovācija koksnes apstrādē” skolotājus iepazīstina SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” pārstāvis Andrejs Domkins.

Četrās kursu dienās tālākizglītības programmas apmācībās piedalīsies 128 Latvijas skolu pedagogi.

 

Avots:www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *