Kursus par ilgtspējīgu mežsaimniecību apgūst vairāk kā 130 skolotāju

Laikā no 24. – 28. oktobrim mežzinātnes institūtā “Silava” un AS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecībā pirmo reizi notika skolotāju tālākizglītības kursi 12 stundu apjomā „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”. Tajos piedalījās 132 skolotāji no dažādiem Latvijas novadiem. Kursu laikā skolotāji apguva šādas tēmas:

  • meža resursi Latvijā un to dinamika;
  • meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā;
  • pievienotā vērtība un inovācija koksnes apstrādē;
  • meža apsaimniekošana un dabas aizsardzība praksē.

Kursu mērķis bija veicināt vides izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar skolēniem par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem vides izglītības vadlīnijās un pamatizglītības standartā izvirzīto mērķu sasniegšanai vispārējā izglītībā.

Pirmo dienas daļu skolotāji pavadīja mežzinātnes institūtā “Silava” kopā ar lektoriem Dr. silv. Jurģi Jansonu, Dr. silv., Mg. biol. Dagniju Lazdiņu un Mg. sc. ing. Andreju Domkinu, bet otro – mežā, kur brīvā dabā iepazina AS “Latvijas valsts meži” darbību vietējā mežinieka Kaspara Rižes pavadībā.

Šādi vienas dienas kursi notika pirmo reizi, bet tos plānots skolotājiem piedāvāt atkārtoti ziemas un pavasara skolu brīvdienās. Kursu programmu organizē “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centrs” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”. Kursu norisi palīdz nodrošināt šī mācību gada Mammadaba vēstniecība – Rīgas Teikas vidusskola.

Mežs ir viens no galvenajiem Latvijas dabas resursiem, kura ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir būtiska loma valsts dzīvē. Meža apsaimniekošanai pēdējo gadu laikā tiek pievērsta arvien pastiprinātāka mediju un sabiedrības uzmanība, kā rezultātā aktualizējas jautājumi arī par vides izglītību šajā jomā. Vides izglītība ir cieši saistīta ar aktualitātēm lokālā, reģionālā, nacionālā un globālā līmenī. Kursu programma sniedz iespēju pedagogiem vispusīgi padziļināt savas zināšanas tieši meža apsaimniekošanas jomā.

Vairāk informācijas par bezmaksas kursu saturu pieejama pie programmas vadītājas Līgas Zutes-Abizāres, e-pasts: l.zute@lvm.lv.

 

Avots:www.lvm.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *