Top sadarbības projekts ar Norvēģijas mežzinātniekiem meža ģenētikas jomā

Šī gada oktobrī LVMI “Silava” Ģenētisko Resursu Centra (ĢRC) pētnieks Vilnis Šķipars iepazīstināja Norvēģijas Meža un Ainavu institūta (Norsk institutt for skog og landskap, turpmāk – NMAI), kolēģus ar doktora darba “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences  pret sakņu piepes (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) izraisīto sakņu trupi ģenētiskie aspekti” rezultātiem, kā arī informēja par LVMI „Silava” ĢRC darbības virzieniem un iespējām.

Uz prezentācijām bija aicināti ierasties visi interesenti no Norvēģijas Meža un Ainavu institūta. Prezentācijas izraisīja interesi un diskusiju. Pārējā vizītes laikā tika apspriestas starpinstitucionālās sadarbība iespējas, tai skaitā, iespējas piesaistīt Latvijas zinātniekiem pieejamo Eiropas Ekonomiskās Zonas / Norvēģijas finanšu instrumenta Latvijas – Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programmas finansējumu.

Tika iegūts apstiprinājums, ka norvēģu mežzinātnes institūta meža ģenētikas grupa vēlas būt LVMI Silava partnerorganizācja Norvēģijas valdības finansējuma iegūšanas konkursā un projekta realizācijā. Tāpat ar norvēģu kolēģiem tika apspriesti plāni iegādāties modernu, Latvijā vēl nepieejamu aparatūru ģenētiskām analīzēm un iespējas ĢRC pārstāvjiem šo aparatūru izmantot. Veiksmīga EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta konkursa rezultātā sadarbība starp LVMI Silava ĢRC un Norvēģijas institūta laboratoriju ietvertu NMAI rīcībā esošo iekārtu (LCM – lāzera mikrosecēšanas mikroskops –  iekārtas) un iekārtu, kuras NMAI plāno iegādāties tuvākajā laikā, izmantošanu kopīgiem pētījumiem par LVMI Silava jau iesāktiem, aktuāliem mežzinātnes jautājumiem, līdz ar to nodrošinot LVMI Silava darbinieku apmācību darbam ar modernām molekulārajā ģenētikā izmantojamām iekārtām.

 

Avots:www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *