Par kompensāciju izmaksu saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT

Otrdien, 22.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika nolemts pārcelt termiņu kompensāciju izmaksai par zemes atpirkšanu uz 2013.gadu un uz 2014.gadu – attiecībā uz ikgadējiem maksājumiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT).

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais likumprojekts „Grozījums likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””, ko valdība akceptēja 22.novembra sēdē.

Grozījumus likumā bija nepieciešams izdarīt, ņemot vērā esošo finanšu situāciju un nepieciešamību konsolidēt valsts budžetu.

Likumprojekts tiešā veidā skar tos zemes īpašniekus, kuru zemes gabali vai to daļas atrodas īpaši aizsargājās dabas teritorijās – dabas liegumos vai  citu aizsargājamo teritoriju dabas liegumu zonās. Taču uzsvērts, ka VARAM sagatavotais likumprojekts neaizliegs īpašniekiem tiesības uz kompensāciju (zemes atpirkšanu un ikgadējiem atbalsta maksājumiem) kopumā, bet gan tiks pārcelts termiņš to izmaksai.  Savukārt zemes īpašniekiem, kuri vēl nav pieteikušies kompensācijām, netiks ierobežotas tiesības uz kompensāciju. Vienlaikus jānorāda, ka zemes īpašnieki jau šobrīd var pieteikties uz zemes atpirkšanu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldē.

Tāpat MK sēdē nolemts uz 2014.gadu pārcelt kompensāciju izmaksu termiņu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem. To paredz VARAM sagatavotais likumprojekts “Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā”.

 

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *