Latvija un Igaunija sāk īstenot projektu “Zaļais koridors”

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Igaunijas Vides aģentūras (Estonian Environmental Board) Polvas-Valgas-Voru reģiona administrāciju 2011.gada 1.novembrī ir uzsākusi projektu „Tuned nature management in transboundary area of Estonia and Latvia” (saīsinātais nosaukums „Green Corridor”) jeb „Zaļais koridors”. Projekts tiks realizēts Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģiona NATURA 2000 teritorijās. Latvijā tas aptver Valkas, Alūksnes un Apes novadus, kuros atrodas vairāk kā 10 dažādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī sugu un biotopu aizsardzībai nozīmīgi mikroliegumi. Projekta galvenais mērķis ir izveidot kopīgu vides vērtību datu bāzi, kas palīdzētu atbildīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēji saskaņotu pārvaldi un biotopu apsaimniekošanu, monitoringu un attīstības pasākumus pārrobežu apgabalā.

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir aizsargājamo biotopu un sugu apzināšana, apkopojot jau esošo informāciju un iegūstot arī jaunus datus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mednim, ķikutam, lidvāverei, lapkoku praulgrauzim, upes pērlenei, dažādiem taureņiem un spārēm. Viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt kopīgu apsaimniekošanas plānu, ko turpmāk varēs izmantot praktiskajos darbos, veicot apsaimniekošanas pasākumus ķikuta un medņa apdzīvotajos biotopos, atjaunojot parkveida pļavas un upju straujteces. Plānota vietējo iedzīvotāju iesaistīšana gan biotopu atjaunošanas darbos, gan dabas vērtību monitoringā. Sabiedrības iesaistīšanai tiks izmantota sabiedriskā monitoringa sistēma, kā arī interesentiem būs iespēja tiešraidē internetā vērot gan plēsīgo putnu ikdienu to ligzdās, gan ielūkoties bebru slēptajā dzīvesveidā un citos dabas procesos.

Avots: www.daba.gov.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *