Valdība apstiprina ZM izstrādātos grozījumus Valsts meža dienesta likumā

2011.g. 20.decembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Valsts meža dienesta likumā, kas sagatavoti atbilstoši Valsts meža dienesta (VMD) funkcionālai un strukturālai optimizācijai.

Ņemot vērā valdības noteikto ilgtermiņa plānu – mazas un efektīvas valsts pārvaldes izveide, bija nepieciešams meklēt jaunus risinājumus kā iespējami racionālāk  nodrošināt Latvijas meža politikā noteikto mērķu un principu realizāciju meža apsaimniekošanā un kā efektīvāk nodrošināt Valsts meža dienesta (VMD) funkciju un doto uzdevumu izpildi, samazinot administratīvo slogu meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem un palielinot viņu atbildību lēmumu pieņemšanas procesā. Izstrādājot VMD funkcionālās un strukturālās optimizācijas modeli, tika ievēroti šādi principi – samazināt lēmumu pieņemšanas kompetences līmeņu skaitu; palielināt zemākstāvošo amatpersonu pilnvaras lēmumu pieņemšanā, nesamazinot to kapacitāti, bet tuvinot lēmumu pieņemšanu meža apsaimniekošanas objektam – mežam; izlīdzināt VMD vienāda līmeņa amatpersonu darba noslogojumu un atalgojumu; izveidot funkcionāli nodalītu meža uguns apsardzības sistēmu, ar iespēju centralizēt tās operatīvo vadību.

Īstenojot funkcionālo un strukturālo optimizāciju un veicot darba organizācijas izmaiņas, VMD paredzēta konceptuāli jauna pieeja meža uzraudzības un kontroles un meža uguns apsardzības funkcijas nodrošināšanai. Likumprojekts paredz precizēt un papildināt normu par VMD funkcijām atbilstoši faktiskajai situācijai, tostarp VMD kompetenci meža ugunsdzēsības īstenošanā, vienlaikus saskaņojot terminoloģiju ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā reglamentēto, precizēt normu par sadarbības iestādēm, institūcijām un organizācijām un precizēt normu par VMD amatpersonām, nosakot dienesta ģenerāldirektora kompetenci attiecībā uz pārējo dienesta amatpersonu noteikšanu. Tāpat likumprojekts paplašina tiesības VMD amatpersonām konfiscēt nelikumīgi iegūtos meža resursus, medību produkciju, pārkāpumu izdarīšanas rīkus, dokumentus un citus pierādījumus.

Paredzams, ka izmaiņas likumā stāsies spēkā ar 2012. gada 1. janvāri.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *