VSS izsludināts noteikumu projekts “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Valsts kanceleja, īstenojot projektu “Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana”, kura ietvaros tika izstrādāts pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem, konstatēja, ka pašvaldībās ir ļoti atšķirīga pieeja zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijās. Lai to novērstu un zemes īpašniekiem un uzņēmējiem nebūtu jāpēta dažādu pašvaldību prakse saskaņojuma izsniegšanai un zaudējumu noteikšanai, visās pašvaldībās pieejai zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai būtu jābūt vienotai, jo zaudējumu apjomam par līdzvērtīgu koku nociršanu dažādās vietās Latvijā nevajadzētu būtiski atšķirties. Valsts kancelejas sagatavotais plāns paredz MK noteikumos noteikt vienotu metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku nociršanu pilsētas un ciema teritorijā.

Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem, Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”, paredzot saīsināt iesniegumu izskatīšanu par koku ciršanu no 30 dienām uz:

1) 20 darba dienām – gadījumos, kad atļaujas izsniegšanai nepieciešami papildus saskaņojumi;

2) 10 darba dienām – pārējos gadījumos.

Tāpat pasākuma ietvaros uzdots izvērtēt iespēju nodot pašvaldībai atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža.

 

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *