LVMI “Silava” stiprina Latvijas mežzinātnes starptautiskās pozīcijas

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ir viens no vadošajiem mežzinātnes pētnieciskajiem centriem gan Latvijā, gan Baltijas reģionā. Būtisks sekmīgas attīstības priekšnosacījums ir līdzšinējā starptautiskā sadarbība un institūta atpazīstamība ārzemēs.

Turpmākajos gados LVMI „Silava” saskarsies ar savas darbības vides pārmaiņām, kuras izraisīs gan globālie ekonomiskie procesi (pieaugošais koksnes resursu trūkums pasaulē, lielāks resursu pieprasījums enerģētikas vajadzībām, globālā sasilšana), gan sociālās, politiskās un ekonomiskās izmaiņas Latvijā un tās tuvākajās kaimiņvalstīs. Nākotnes izaicinājumu pieņemšana institūtam palīdzēs nostiprināties Eiropas pētniecības telpā.

„Silava” 2010.gadā ieguva finansējumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātē 2.1.1.2. „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”. Apstiprināts tika institūta sagatavotais projekts „Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai”. Projekta darbības laiks ir no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam. LVMI „Silava” īstenotā projekta mērķis ir veicināt institūta starptautiskās sadarbības projektu attīstību un institūta atpazīstamību un konkurētspēju ārzemēs. Projekts paredz piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un izmantot šo zinātnisko darbinieku kompetenci un konsultāciju pakalpojumus, lai sagatavotu konkurētspējīgus sadarbības projektu pieteikumus starptautiskās pētniecības un tehnoloģiju programmās. Projekts arī paredz izplatīt institūta pētījumu rezultātus vietējā un starptautiskā periodikā, kā arī atbalstīt institūta zinātnisko darbinieku mobilitāti, dalību starptautiskos kongresos un konferencēs. Plānotais projekta rezultāts: līdz 2013.gadam, izmantojot institūta zinātnisko kapacitāti un piesaistot augsti kvalificētu speciālistu pakalpojumus, sagatavot vismaz 12 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumus meža atjaunošanas, meža selekcijas un ģenētikas, meža hidroloģijas, bioenerģētikas un meža fitopatoloģijas pētījumu jomās; apmeklēt vismaz 12 starptautiskās mežzinātnes konferences un kongresus, kā arī nodrošināt 15 pētījumu rezultātus atspoguļojošas publikācijas meža nozares starptautiskos izdevumos.

Pārrobežu sadarbības programmā INTERREG IVA finansējumu ir ieguvis sadarbībā ar Helsinku universitāti un Tapio mežu izpētes centru sagatavotais projekta pieteikums „Bioenerģijas patēriņa veicināšana, uzlabojot kokogļu ražošanu un izmantošanu”. Šī projekta mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā, popularizējot kokogļu izmantošanas priekšrocības. Projekta ietvaros tiks izstrādāts plāns, kā uzlabot sadarbību starp dažādiem reģionāliem enerģijas ražotājiem, potenciāliem klientiem, uzņēmējiem un pētniecības iestādēm.

 

Avots: Meža gadagrāmata 2011-2012 (Izdevusi SLO “Latvija aug”)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *