Kā medību tiesību lietotāji var saņemt kokus medību infrastruktūras būvniecībai?

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mājas lapas sadaļā – Profesionāļiem – ievietota informācija par kārtību, kā medību tiesību lietotājiem (MTL) iespējams saņemt kokus medību infrastruktūras būvniecībai.

Kokus medību infrastruktūras būvniecībai atļauj izmantot tikai reģistrēta medību iecirkņa teritorijā un tikai tiem medību tiesību lietotājiem (MTL), kas medību tiesības nomā no LVM.

  • Iesniegums no MTL koku pārdošanai tiek pieņemts reizi gadā atsevišķi katras mežsaimniecības ietvaros.
  • Kokus medību infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla mazāku par 10 cm, saskaņojot ar attiecīgā meža iecirkņa vadītāju, medību tiesību lietotājam atļauj izmantot bez maksas.
  • Šaušanas stidziņu izveidi atļauj saskaņā ar AS „Latvijas valsts meži” noteiktajiem nosacījumiem.
  • Medību infrastruktūras būvniecību aizliegts veikt mikroliegumos un ĪADT vai to zonās, kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība.
  • Medņu riestu mikroliegumos un buferzonās aizliegts piebarot medījamos dzīvniekus un ierīkot medījamo dzīvnieku barotavas, kurās tiek lietoti lauksaimniecības produkti, kā arī dažādi pārtikas un zivju atkritumi.
  • Apses zvēru piebarošanai esošā gada LVM ražošanas cirsmās atļauj cirst bez maksas, balstoties uz rakstisku vienošanos. Zvēru piebarošanai aizliegts cirst apses, kuru diametrs lielāks par 50 cm. Cērt ne vairāk par 5 apsēm uz 1 ha.

 

Lasīt vairāk:www.lvm.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *