Izstrādāti nacionālā meža monitoringa veikšanas nosacījumi

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Nacionālā meža monitoringa noteikumi”, kas 2.februārī izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts sagatavots ar mērķi radīt tiesisko regulējumu uz zinātnisku metožu izmantošanas pamata balstītai Latvijas meža resursu un vides stāvokļa novērošanas, analīzes un prognozēšanas sistēmai.

Noteikumu projekts nosaka nacionālā meža monitoringa saturu un kārtību. Monitoringa informāciju izmantos, lai novērtētu un prognozētu meža resursu stāvokli un izmaiņas, meža veselības stāvokli, gaisa piesārņojuma ietekmi un citu vides faktoru iedarbību uz meža ekosistēmām, kā arī oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā. Plānots, ka nacionālo meža monitoringu visā valsts teritorijā veiks Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”.

Noteikumu projektā noteikti galvenie nacionālā meža monitoringa informācijas iegūšanas principi, izveidoto parauglaukumu apsaimniekošanas kārtība un kārtība, kādā institūts iesniedz ZM un Valsts meža dienestā (VMD) pārskatus par monitoringa izpildes laikā iegūto informāciju.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka nacionālā meža monitoringa izpildes laikā sagatavotā pārskata informācija ir publiski pieejama Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” tīmekļa vietnē un institūts, izmantojot monitoringā uzkrātos datus, nodrošina valsts starptautisko saistību izpildei nepieciešamās informācijas sagatavošanu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *