Somijā diskutē par meža bioenerģijas izaicinājumiem nākotnē

2011. gada oktobrī Somijas Valsts Lauku tīkls organizēja semināru ar mērķi iepazīties ar citu valstu pieredzi enerģijas ražošanā, izmantojot meža produktus, pieejamajiem atbalsta pasākumiem un turpmāko rīcību šajā jomā. Tajā piedalījās pārstāvji no desmit Eiropas Savienības dalībvalstīm un Maķedonijas. Speciālisti pārstāvēja nacionālos valsts lauku tīklus, nevalstiskās institūcijas, valsts iestādes, izglītības iestādes, kā arī Eiropas komisijas DG Agri.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas politiku attiecībā uz „zaļās” enerģijas izmantošanu, sasniedzamajiem mērķiem līdz 2020. gadam un pašreizējo progresu, par koksnes enerģijas potenciālu un pieprasījumu ES un Somijā. Sagaidāms, ka 2030. gadā pieprasījums pēc biomasas resursiem pārsniegs piedāvājumu. Šobrīd Somijā 20% no visas enerģijas saražo no koksnes produktiem, iegūst 6,5 milj. m3 šķeldas, taču uz 2030. gadu pieprasījums varētu sasniegt jau 13 milj. m3 šķeldas.

Paredzot būtisku papīrmalkas pārstrādes samazinājumu celulozes ieguvei Somijā, jāplāno šī sortimenta alternatīva izmantošana. Somijā arī tiek realizēts projekts, kura ietvaros interneta vidē iekļauj informāciju par visiem bioenerģijas ražošanas jomā realizētajiem projektiem. Šobrīd iekļauta informācija par 74 aktīviem un 132 realizētiem projektiem, kas dod iespēju iegūt idejas un pieredzi. Šo darbu koordinē Somijas TAPIO institūts.

Somijas pārstāvji semināra dalībniekus iepazīstināja  arī ar objektiem mežā – kopšanas cirti apmēram 30 gadu vecā bērzu tīraudzē. Semināra noslēguma dienā norisinājās darbs grupās. Tēmas – nepieciešamās inovācijas un zināšanu paaugstināšana. Mika Miunonen no MICTECH uzņēmuma informēja par kompānijas darbību, inovācijām un izvirzītajiem mērķiem 2015. un 2020. gadam. Savukārt Sonia Marongiu iepazīstināja semināra dalībniekus ar Itālijas zinātniskajā institūtā izstrādātās meža apsaimniekošanas grāmatvedības programmas darbības principiem.

Semināra galvenie secinājumi – lai veicinātu meža biomasas ieguvi un izmantošanu enerģijas ieguvē, veicami šādi pasākumi:

  • realizēto vai pašreiz notiekošo saistīto LAP projektu raksturojošas informācijas apkopošana, regulāra uzturēšana un aktualizēšana publiski pieejamā veidā;
  • saistīto interešu grupu veidošana – meža īpašnieki, mežizstrādātāji;
  • saistīto pušu kooperācijas veicināšana, apmācības;
  • meža enerģijas ieguves integrēšana meža apsaimniekošanas procesos – piemēram, meža apsaimniekošanas plānos.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Semināra prezentācijas:www.maaseutu.fi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *